Çalışma İzni Bakanlık Şerhleri

Yabancı Çalışma izni başvuru öncesi ve sonrası bazı özel durumlar için Çalışma Bakanlığının belirlemiş olduğu özel şerhlerine uyulması gerekmektedir. Bakanlık tarafından verilen çalışma izni ancak bu şerhlerde belirtilen şartlar yerine getirilirse izin geçerli olacak veya uzatma yapılabilecektir.

Örneğin mühendislik veya mimarlık diplomasına sahip yabancı uyruklu için mühendis veya mimar olarak çalışma izni alınacak ise çalışma izni sonrası en geç bir ay içerisinde ilgili odaya en azından geçici kayıt yaptırmak, uzatma başvurularında ise uzattığını belgelemek zorundadır.

Bakanlıkta vereceği çalışma izni sayfasında ilgili şerhi geçerlilik şartı olarak bildirmektedir.

 

Bir diğer yaygın örnek ise Avukatlık, Kaptanlık, Eczacılık gibi Türkiye’de yabancıların yapması yasaklı meslek dallarına ait diploması olan örneğin ama farklı bir sektörde çalışacak yabancılar ile ilgili şerhlerdir.

Örneğin Hukuk Fakültesi diploması olan bir yabancı uyruklunun sahip olduğu bu belge, başvuru sırasında yüksek öğrenim diploması olarak kullanılacak ama yabancı farklı bir meslek (Satış danışmanı, dış ticaret personeli vb) icra edecek ise işveren dosyaya konu ile ilgili taahhütname eklemelidir. Bakanlık ise izin onayına aşağıdaki şerh veya benzerini ekleyecek ve aksi belgelenirse izin geçersiz sayılacaktır.

Bakanlık tarafından yabancı çalışma izni için eklenen şerhleri onay sayfasındaki Şerhleri Göster butonuna tıklanarak görüntülenebilir.

0
  Benzer Yazılar

Yorum Ekle


*