E-imza ve KEP artık zorunlu. 26 Şubat 2018 tarihinde değişen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Uygulaması ile birlikte ev hizmetlerinde işverenlerin, kurumsal başvurularda ise hem yetkiyi verecek firma yetkilisinin hemde yetki verilecek kullanıcının E-imza ve KEP adresi temin etmesi zorunlu hale getirildi (Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/kep-elektronik-imza-zorunlulugu/)

Yeni duyuru ile birlikte e-imza zorunluluğu devam ederken KEP zorunluluğu kaldırıldı.

E-imza Nedir?

Elektronik ortamda ve web siteleri üzerinden yapılan işlemlerde belgelerin dijital olarak imzalanması ve imzalayanın kim olduğunun kayıt altına alınması sağlayam sistemdir. 5070 sayılı kanun ile e-imza ıslak imza ile aynı geçerlilikte varsayılmaktadır.

 • Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir
 • Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.
 • Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-imza Nerelerde Kullanılır?

 • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • UYAP ve benzeri kamu projelerinde
 • Sanayi Bakanlığı ve Kosgeb projelerinde
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) süreçlerinde
 • E-Fatura uygulamalarında
 • MERSİS Projesi kapsamında
 • Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 • Islak imza gerektiren EBYS dahil tüm uygulamalarda

Nasıl Alınır?

Bireysel başvurularda sadece kimlik fotokopisi ile şahsen başvurarak ya da vekaletname ile uzaktan, firma başvurularında ise firma evrakları ile beraber firma yetkilisinin şahsi müracaatı ile ya da vekaletname ile uzaktan temin edilebilir.

Nereden Alınır?

E-imzayı BTK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar veya onların alt bayilerinden alabilirsiniz. Elektronik imza ve KEP adresinizi hemen almak için bize ulaşın 0541 656 2737

KEP – Kayıtlı Elektronik Posta Nedir?

KEP gönderilen e-postaya dışarıdan müdahelenin mümkün olmadığı, gönderenin kimliğinin, gönderi zamanının, postanın iletilip iletilemediğinin teyit edilebilidiği ve hukuki geçerliliği olan elektronik posta hizmetidir.

E-imza ve KEP adresi

Elektronik imza ve KEP vekaletname ile de tarafınıza temin edilebilir. Size göndereceğimiz vekalet örneğinin noter tasdikli aslına tarafımıza ulaştırmanız durumunda adres konumunuza göre 24 saat ile 72 saat arasında adresinize teslim edebiliyoruz.

Daha önce firma ve şahıslar tarafından çalışma izinleri için verilen vekaletnameler ise maalesef e-imza ve kep için yeterli olmamaktadır. Bu konuda da insiyatif maalesef firmamızda olmadığından yeni vekaletname düzenlenmesi şart koşulmuştur.