Kategoriler
Çalışma

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiye’de geçici koruma kapsamı altında bulunan yabancılar için yabancı çalışma izni başvurularında kolaylıuklar sağlanmıştır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu dahilinde mevsimlik tarım ve hayvancılık sektörü haricinde çalışacak olan koruma altındaki yabancılar için işverenler yabancı çalışma izni için başvuru yapabilir.

Mevsimlik tarım ve hayvancılıkta çalışacak olan geçici korumadaki yabancılar ise çalışma izni almak zorunda değildir. Onlar bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü’ne başvurarak muafiyet belgesi alması yeterlidir.

Geçici Koruma Altındakilerin Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

 • Yabancının kesinlikle geçici koruma kapsamına alınmış olması
 • En az 6 aydır geçici korumada olması
 • Geçici koruma kapsamına aldığı ilde çalışacak olması

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • Yabancının koruma kimlik no
 • İşveren dilekçe
 • İş sözleşmesi

Firma evrakları firmanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Tüm çalışma izin türleri için firmamızdan destek alabilirsiniz.

GÜNCELLEME: Koruma kapsamındaki yabancılar eğer işyeri sahibi olarak başvuru yapacak ise yeni uygulama ile birlikte onlarında e-imza ve kep adresi alması zorunlu hale getirilmiştir. Eğer firma sahibi değil de çalışan olacak ise firma sgk e-bildirge yetkilisinin e-imza ve kep adresi olması yeterlidir.

Firma sahibi koruma altındaki yabancılar izin değerlendirme kriterlerine tabi değildir. En az 6 aydır koruma altında olmaları ve bağlı oldukları ilde başvuru yapmaları yeterlidir. Firmanın şahıs işletmesi ya da limited şirket veya anonim şirket olmasının bir önemi yoktur. Ayrıca 100.000 TL ödenmiş sermaye ve en az beş Türk vatandaşı sigortalı çalışan şartı talep edilmemektedir.

Aynı koşullar firmalarda personel olarak çalışacak yabancılar içinde geçerlidir. Çalışacakları firmanın ödenmiş sermayesine veya çalışan sayısına bakılmayacaktır. Sadece başvuru yapılması ve onayın ardından talep edilen harcın yatırılması yeterlidir.

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzin Harçları

2019 yılı için ödenecek çalışma izin harcı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 283,20 TL olarak belirlenmiştir. (Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/calisma-iznine-dair-bilgiler/harcvebankabilgileri/)

Koruma altındaki yabancıların bağlı oldukları il haricinde çalışma izni almaları mümkün değildir. Aksi durumda yapılan başvurular bakanlık tarafından onaylanmamaktadır.

Kategoriler
Çalışma

Çalışma İzinleri İçin Turizm Sektörü Teşvik ve Kolaylıklar

Zor geçen 2016 sezonunda Turizm sektörü başta asgari ücrette yapılan teşvikler 01 Ocak 2017 itibariyle sonlandırılmıştı. Fakat firmalardan gelen yoğun talep üzerine 14 Şubatta yeni duyuru yapılarak Yabancı Çalışma İzinleri başvuruları için uygulanacak teşvik ve kolaylıklar bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (Yeni adı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan duyuruya göre Turizm Sektörü için sağlanacak kolaylıklar aşağıdaki gibi oldu;

 • Daha önce en az 4 yıldızlı otel bünyesinde olması istenen spa ve masaj salonları için şart 3 yıldıza indirildi
 • İçerisinde spa, sauna, hamam bulunan belgeli turizm işletmeleriyle anlaşması bulunan tesisler masör, masöz veya spa terapisti için çalışma izni başvurusu yapabilecekler
 • En az 20 TC vatandaşı sigortalı çalışanı olan spor kompleksleri masör, masöz veya spa terapisti için çalışma izni başvurusu yapabilecekler
 • belgeli veya belgesiz  turizm  işletmeleri  ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren
  • SPA
  • güzellik merkezi
  • spor merkezi
  • kuaför
  • kuyumcu
  • deri
  • halı
  • tekstil vb. gibi küçük işletmeler
  • turizm seyahat  acentaları
  • belgeli tatil köyleri
  • turizm-animasyon organizasyon firmaları  ile
  • müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya sadece asgari ücret ödenebilecek.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için 5 TC vatandaşı şartı aranmayacak.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm  işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren
  • kuaför
  • kuyumcu
  • deri, halı ve tekstil satışı vb. gibi küçük işletmelerde istihdam edilecek yabancılar için en az 1 Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla 2 olmak üzere yabancı personel çalıştırabilecek.

2019 Yılı Teşvikleri

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu kolaylıklar ve istisnai durumlar 31/12/2018 tarihinde sona erecek, uzatma ile ilgili herhangi bir bildirim henüz yapılmadı. Son 2 sene yapıldığı gibi şubat ve mart aylarında 2019 yılı için de benzer bir uygulama için duyuru yapılması muhtemeldir. Fakat şu an için kesin bir şey söylemek çok zor.

Kategoriler
Çalışma

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi

GÜNCELLEME: 26 Şubat 2018 tarihinde geçilen yeni başvuru sisteminde yurtiçi başvurularda dilekçe ve sözleşme gerekliliği ortadan kalkmıştır. Yeni uygulama hakkında bilgi için: https://goo.gl/WW5t5W

Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli olan dilekçe örnekleri bakanlığın sitesinde mevcut olmakla birlikte sizler için aşağıda örnekleri tarafınıza sunulmuştur.


 

Yabancı İşçi Çalıştıracak Firma Başvuru Dilekçesi

Kurumsal firma veya turistik tesisler yapacakları çalışma izni başvurusu için aşağıdaki dilekçe formatını kullanmalıdır.

                                                                                                                                                    …./…./ 20 ..

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

(Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

Aşağıda adresi belirtilen ………… ………………….. unvanlı işyerimizde …………… uyruklu …….…… ….….….. adlı yabancıya çalışma izni almak istiyoruz.

Yapmış bulunduğumuz ………….. barkod (ID) no.lu elektronik çalışma izin başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Adı geçen yabancının İşyerimizde ……………………… görev unvanı ile istihdam edilebilmesini teminen gerekli çalışma izninin verilmesini arz ederiz.

Kaşe/İmza

Şirket Adresi   :


Antalya yabancı çalışma izni
Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Şirket Ortağı İçin Başvuru Dilekçesi

Eğer yabancı uyruklu şirket ortağı ise dilekçe formatı aşağıdaki gibi olmalıdır;

…./…./ 20 ..

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

(Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

Aşağıda adresi belirtilen ……..….. …………. unvanlı işyerimizde şirket ortağı olan …………… uyruklu ……………. ………………. adlı yabancı şahsa çalışma izni almak istiyoruz.

Yapmış bulunduğumuz ………….. barkod (ID) no.lu elektronik çalışma izin başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Çalışma izninin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Kaşe İmza

Şirket adresi


Çocuk Bakıcısı, Hasta veya Yaşlı Bakıcı Ev Hizmetleri Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi

Ev hizmetleri sektöründe yabancı uyruklu çalıştırmak için başvuru yapacaklar aşağıdaki dilekçeyi kullanabilir;

…./…./ 20 ..

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

(Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

Aşağıda adresi belirtilen konutumda …………… uyruklu …….…… ….….….. adlı yabancıya çalışma izni almak istiyorum.

Yapmış bulunduğumuz ………….. barkod (ID) no.lu elektronik çalışma izin başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Adı geçen yabancının konutumda Ev Hizmetlerinde istihdam edilebilmesini teminen gerekli çalışma izninin verilmesini arz ederiz.

İsim Soyisim/İmza

Konut Adresi

 

Kategoriler
Çalışma

Turizm Sektörü Yabancı Çalışan Asgari Ücret Hesaplaması

Yabancı çalıştıracak olan turizm işletmeleri bilindiğiği üzere görev tanımına göre yabancıya vereceği asgari ücreti hesaplamalı ve yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli sözleşmeleri bu tutar üzerinden düzenlemek zorundadır.

Normal şartlar altında hesaplamada bakanlık tarafından yayınlanan aşağıdaki izin değerlendirme kriterleri kullanılır.

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görevine uygun seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı olması
 2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı olması
 3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı olması
 4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması
 5. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı olması gereklidir

Fakat turizm sektöründe 2016 yılı içerisinde yaşanan kriz sebebi ile 31/12/2016 tarihine kadar sektör firmalarına yabancılara asgari ücret uygulayabilme izni verildi. Dolayısıyla turizm firmalar ve turistik tesisler 2016 yıl sonuna kadar yukarıdaki izin değerlendirme kriterlerinden muaf tutulacaklar. Duyuru aşağıda tarafınıza sunulmuştur;

Kategoriler
Çalışma

Deport Olmuş Yabancı Türkiyeye Nasıl Geri Gelebilir

Güncelleme: Yeni yayınlanan genelge ile, yurt dışından çalışma izni ile gelenler 1 yıl dolmadan izni iptal ettirip yabancı oturma izni için geçiş yapamayacaktır. 1 yıl dolmadan işveren tarafından izni iptal edilenlere ülkeden 10 gün içerisinde çıkış yapmaları için tebligat verilecektir.

Ceza ödemelerinin hesaplamaları için Youtube sayfamızda hesaplama ülke bazında anlatılmaktadır; T4 Danışmanlık Youtube Kanalı

NOT: Sadece deportun kaldırılması için fason çalışma izni yapılması yasal değildir. Buradaki bilgiler gerçekten çalışma veya evlilik hazırlığında olup mağduriyeti bulunanlar için tavsiye amaçlıdır.

NOT: Firmamızın deport kaldırma vb gibi yasal olmayan hizmetleri yoktur, lütfen bu tarz istekler için aramayınız. Bu yazı tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Çalışma izni konusunda hizmetimiz sadece işveren firmalar ve aileler içindir, şahıslar için değildir.


Deport edilen, sınırdışı olan ve giriş yasağı konmuş olan yabancılar 5 yıl boyunca cezanın kalkmasını beklemek zorunda değildir. Deport olmuş veya sınır dışı edilmiş olan, cezasını ödemeden çıkış yaptığı için 5 yıl giriş yasağı konmuş olan bir yabancı eğer hakkında yapılmış adli bir işlem yok ise Türkiye’ye geri gelebilir. Bunun için en kolay iki yol aşağıdaki gibidir;

 • Çalışma İzni

Yabancı çalışma izni Türkiye’den alınabildiği gibi yurt dışındayken konsolosluk üzerinden de başvuru yapmak mümkündür. Yabancının hırsızlık, dolandırıcılık gibi adli suçlardan kesinleşmiş cezası yok ise çalışma izni almasında herhangi bir engel yoktur.

Konsolosluk üzerinden yapılacak olan ön başvuru sonrası Çalışma Bakanlığı’dan alınacak izin yabancıya uygulanan tüm giriş yasağını ortadan kaldırmaktadır. Çalışma izni onaylandıktan sonra yabancı uyruklu konsolosluk harçlarını ödeyerek pasaportuna çalışma vizesi kaşesi vurdurabilir ve ülkeye girişte geçmişten gelen para cezasını ödeyerek ülkeye giriş yapabilir.

 • Evlilik Vizesi

Deport olmuş ve giriş yasağı konmuş olan yabancının girişini sağlayacak diğer bir yol ise evlilik vizesidir. Yurtdışında TC vatandaşı ile evlilik yapan yabancının Türkiye’de evliliği tescil edildikten sonra vize almasında ve giriş yapmasında herhangi  bir engel yoktur.

ARAMADAN ÖNCE LÜTFEN OKUYUNUZ

 • Fuhuş veya benzeri adli sebeplerden dolayı sınırdışı edilmiş olanlar için lütfen bizi aramayınız.
 • Resmi nikah olmaksızın imam nikahlı veya nişanlı olanlar aile ikameti için bizleri aramayınız.
 • Kaçak giriş yapmış olanlar, pasaport değiştirmiş olanlar veya isim değiştirerek girmiş olanlar veya bu durumlardan yakalananlar lütfen bizleri aramayınız.
Kategoriler
Çalışma

Yabancıların SGK Primleri

Yabancı çalışma izni sonrası hatalı ücret üzerinden SGK girişleri firmaların en çok hata yaptığı durumların başında gelir. Ülkemizde çok yaygın olarak yapılan maaş ne olursa olsun yasal maaşı asgari ücret üzerinden göstererek SGK primlerinden tasarruf etme anlayışı bu konunun temel nedenidir.

Oysaki yabancı uyruklu çalışanların bordroda gösterilebilecek minimum ücretleri kanun ile belirlenmiştir ve görev tanımına göre değişir. Çalışma izni başvuru formu ve belirli süreli iş sözleşmesinde gösterilen rakamdan daha düşük SGK girişi yapılmamalıdır.

Her ne kadar turizm sektörüne son 3 yılda bazı kolaylıklar sağlanmakta olsa bile genel olarak görev tanımına göre belirlenen asgari ücretler şöyledir;

Çalışma İzinlerinde SGK Prim Hesaplama

Türkiye’de çalışma izni almış olan yabancı uyruklunun SGK primi ise yapacağı göreve göre belirlenir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre asgari brüt ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

 2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

 3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

 4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,

 5. Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

 6. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

Bir çok danışmanlık firması yabancı çalışanlar için başvuru yapıldıktan sonra müşterilerini yalnız bırakır. Biz T4 Danışmanlık olarak sürecin başından sonuna kadar size destek veriyoruz. Gerek red olan başvuruların itiraz süreçlerinde, gerek onay sonrası SGK girişlerinde gerekse iptal veya uzatma söz konusu olduğunda size tam destek veriyoruz. Üstelik itiraz ve iptal hizmetlerinde ek bir ücret talep etmiyoruz. Yani istemeden de olsa hata yapmanıza izin vermiyoruz.

UYARI: Çalışma izni onaylandıktan sonra bakanlığa sunulan belgelerden daha düşük ücret ödenmesi ve SGK primi yatırılması durumunda uzatma başvuruları olumsuz değerlendirilmektedir. Hatta firmanın ya da işverenin bir sonraki başvurularının da olumsuz sonuçlanma ihtimali doğmaktadır.

Kategoriler
Çalışma

Yabancı Yardımcı Çalıştırma Koşulları

Yabancı yardımcı olarak ev hizmetleri sektöründe çalışan yabancı uyrukluların çalışma ve çalıştırma koşullarında bazı değişiklikler söz konusu oldu. Daha önce hizmetci, temizlikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı, yaşlı bakım elemanı olarak alınabilen yabancı yardımcı  izinlerinin bazılarında kısıtlamaya gidildi.

Yerli istihdamı engellediği gerekçesi ile artık temizlikçi, hizmetçi veya ev işleri için yardımcı ve benzeri görevler ile yaşlı bakım elemanı olarak alınacak çalışma izinleri kaldırıldı.

Bundan sonra sadece 13 yaş altı çocuğu olanlar için Evde Çocuk Bakım Elemanı, engelli raporu olan bireyler ve birinci dereceden akrabası olanlar ile doktor raporu olan hastası olanlar için Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Elemanı olarak izin verilmektedir.

Süregelen suistimaller sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, yabancı ev hizmetlisi çalışma izni başvurularının şartlarına ek maddeler koyarak alınmasını zorlaştırdı. Yeni duyuya göre

 • Yaşlı veya hasta ile küçük çocuğu bulunmayan evlerde yabancı ev yardımcısı için çalışma izni verilmeyecek.
 • Bakım gereken bir hastalık var ise doktor rapor talep edilecek.
 • Ciddi bakım gerektiren bir durum yok ise erkek yabancı uyruklulara ev hizmetlisi çalışma izni verilmeyecek.
 • Çalışma izni süre uzatımı için başvuru yapıldığında bir önceki dönemin SGK primleri kontrol edilecek, eksik yatırılan prim varsa süre uzatılmayacak ve işverene sigortasız işçi çalıştırdığı için cezai işlem uygulanacak.

Evde yabancı uyruklu çalıştırabilmek için bir gelirinizin olması gerekmektedir. Ayrıca yabancı uyruklu en az asgari ücretle çalıştırılmalı ve kesinlikle yarı zamanlı (part-time) olmamalıdır.

Eğer yabancının Türkiye’de geçerli be toplam süresi 6 aydan kısa olmayan bir oturma izni varsa yabancı yardımcı için çalışma iznini yurtiçi başvurusu olarak yapabilirsiniz. Ama oturma izni yok ise yabancı yardımcı ülkesine giderek oradaki Türk Konsolosluğu üzerinden işlemleri başlatmalıdır. Ardından işveren kendi elektronik imzası ile bakanlığa izin için başvuruyu yapabilir.

Yabancı çalışma izin başvuruları ortalama 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre daha kısa olabileceği gibi bakanlık tarafından ek evrak talep edilirse biraz daha uzun da olabilir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

T4 Özel Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti

Tel: 0242 237 0407 – 0541 656 2737
E-mail: [email protected]