Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart gerekli koşulları sağlayan yabancıları süresiz çalışma ve ikamet izni verir. Turkuaz Kart alan yabancıların yakınları ise süresiz ikamet hakkından faydalanabilirler. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre Turkuaz Kart alan yabancılar askerlikten ise muaf sayılacaklar.

Kimler Turkuaz Kart Alabilir? Koşulları Nedir?

Turkuaz kart yabancının aşağıdaki koşullarına göre değerlendirilir;

 • Yabancının eğitim seviyesi
 • Yabancının mesleki deneyimi
 • Yabancının bilim ve teknolojiye katkısı
 • Yabancının yatırım ve ihracat düzeyi
 • Yabancının sağlayacağı istihdamın büyüklüğü
 • Kültürel, sanatsal veya sportif alanda sağlanan başarılar

Turkuaz Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü Online Çalışma İzni Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Turkuaz Kart BaşvurusuYurtdışında bulunanlar ise bağlı oldukları Türk Konsolosluğu üzerinden başvuruyu gerçekleştirebilirler.

Turkuaz Kart Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Pasaport Kopyası
 • Varsa ilgili kurumdan alınan uygunluk belgesi

MADDE 8 – (1) Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

 1. a) Başvuru dilekçesi,
 2. b) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
 3. c) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,

ç) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

1) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

2) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

3) Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,

4) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,

5) Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri,

belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

(2) Genel Müdürlük 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından her bir yabancı grubu için ayrı ayrı gerekli belgeleri belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.

(3) Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.