Blog

Yabancıların Türkiyede Şirket veya İşyeri Açma Şartları

Yabancıların Türkiye’de şirket veya işyeri açma şartları süreçleri 10 ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazetede belirtilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (l) bendinde yer alan “Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması” hümü yer almakta olup, 6735 sayılı Kanun gereğince, işyeri açacak yabancı şahısların çalışmaya başlamadan önce Bakanlığımızdan çalışma izni almaları zorunludur.

ibaresi bulunur. Buradan çıkarılması gereken sonuç şudur; yabancılar şirket kurduktan sonra herhangi bir deneme süresi olmaksının çalışma iznine başvuru yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla şirket kurulurken izin değerlendirme kriterlerinden muaf olan yabancıların haricindekiler en az 100 bin TL ödenmiş sermaye ile şirketi kurmalıdırlar. İlk 6 ay için 5 Türk vatandaşını sigortalı çalıştırma şartı aranmamakla birlikte çalışma izninin ikinci yarısında bu koşul da sağlanmak zorundadır.

Yani kısaca iş planlanırken bile işyeri açma şartları dikkate alınmalıdır.

işyeri açma şartları

Bu koşullar altında işyerine ruhsat alabilmeniz için belediye çalışma iznini ön şart olarak sunacaktır.  Yani şirket kurulmasında sermaye şartını ilk etapta sağlamayan firmalar üzerinden çalışma izni başvurusu yaparsanız ve başvurunuz doğal olarak red edilir ise işyeri için gerkeli ruhsat alımında da büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Burada asıl amaç ülke istihdamına fayda sağlayabilecek olan ve ufakta olsa en azından bir miktar sermaye gösterebilecek olan yabancıların şirket kurmalarına izin vermektir. Şahıs veya limited her şirket açana çalışma izni verilmesi durumunda sistemin suistimal edilmesi çok mümkündür. Sermaye ve Türk çalışan sayısı şartları bu sebepten dolayı filtre görevi görmektedir.

Burada maalesef en büyük mağduriyet el emeği ile çalışan ve küçük zanatkarlar tarafında yaşanmaktadır. Güzellik uzmanları gibi bireysel meslekler veya heykeltraş/ressam gibi sanatçıların hem sermaye açısından hem de Türk vatandaşı çalıştırma açısından bu kriterlere uymaları çok zor olmakla birlikte herhangi bir istisnaları da yoktur.

Asgari Ücretli Çalışnanın İşverene Maliyeti 2019

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere sadece 1 asgari ücreti çalışanın işverene maliyeti 2019 yılı için yaklaşık 3000 TL dir. Bu durumda 5 çalışan ortalama 15000 TL civarı ve maaliyet doğurur. Yabancının kendi bağkur ödemeleri, kirası, muhasebe ücreti ve yıl sonu kapamaları ile birlikte bir limited şirket için yıllık gider 200,000-250,000 TL arasını bulmaktadır. Şirket kurmayı düşünen yabancı uyrukluların karar aşamasında işyeri açma şarları hususunda bu bilgileri dikkate almaları tavsiye edilir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40
SGK PRİMİ% 14358,18
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 125,58
GELİR VERGİSİ% 15 (*)134,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ191,88
DAMGA VERGİSİ% 0,75919,42
KESİNTİLER TOPLAMI537,50
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)396,55
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 251,17
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.006,12

Resim StartupStockPhotos tarafından Pixabay‘a yüklendi

0

Yorum Ekle


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.