Hizmet Bedellerimiz

Çalışma İzni Hizmet Bedellerimiz

Çalışma İzni Yurtiçi İlk Başvuru 5000 TL + KDV
Çalışma İzni Yurtidışı İlk Başvuru 6000 TL + KDV
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu - 1 Yıllık 5000 TL + KDV
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu - 2 Yıllık 6000 TL + KDV
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu - 3 Yıllık 7000 TL + KDV
Çalışma İzni Geçici Koruma Başvurusu 3000 TL + KDV
Çalışma İzni Uluslararası Koruma Başvurusu 4000 TL + KDV

İkamet İzni Hizmet Bedellerimiz

İlk Başvuru - Yıllık (Sigorta ve harçlar hariç) 2000 TL + KDV
Uzatma Başvurusu - Yıllık (Sigorta ve harçlar hariç) 2000 TL + KDV

Vatandaşlık Hizmet Bedellerimiz

Çalışma İzni İle Vatandaşlık 3000 USD + KDV
Mülk Edinme İle 5 Yıl Sonu Vatandaşlık 3000 USD + KDV
Evlilik Yolu İle Vatandaşlık 1000 USD + KDV
Mülk Edinme ile İstisnai Vatandaşlık 5000 USD + KDV
Sabit Sermaye Yatırımı İle Vatandaşlık 6000 USD + KDV