İkamet İzni

Yabancı Oturma İzni - İkamet İzni

Oturma izni, Yabancı ikamet izni veya diğer adıyla ikamet Tezkeresi yabancı uyrukluların Türkiye’de kendilerine verilen vize süresinden daha uzun kalmak istemeleri durumunda ülkede geçici olarak ikamet etme hakkı veren belgedir. Temelde ikamet izinleri 6 farklı gruba ayrılmıştır.

1- KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

 • Turistik amaçlı ikamet
 • Tapu sahibi olan yabancılar
 • Tedavi amaçlı gelen yabancılar
 • Mahkemesi devam eden yabancılar
 • Türkçe kurslarına katılan yabancılar
 • Türkiyede üniversite eğitimini tamamlayanlar

2- Aile İkamet İzni

3- Öğrenci İkamet İzni

4- Uzun Dönem İkamet İzni

5- İnsani İkamet İzni

6- İnsan Ticareti Mağdurları İçin İkamet İzni

Oturma İzni – İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

Gerekli evrak listesi her başvuru için farklıdır, size uygun olan türü belirleyip aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kısa Süreli İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Turistik Amaçlı Oturma İzni

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • Özel sağlık sigortası
 • 4 biometrik fotoğraf
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Kiracılar için noter tasdikli kira sözleşmesi
 • Misafir olanlar için noterden misafir taahhütnamesi
 • 18 yaş altı çocuklar için apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • 18 yaş altı çocuklar için anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatnamesi
 • Kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi ve ev sahibinin kimlik fotokopisi de talep edilebilir.

Tapu Sahibi İçin Yabancı Oturma İzni

Türkiye’de taşınmazı, gayrimenkulu bulunan yabancı uyruklular aşağıdaki evrakları temin etmelidirler.

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • Özel sağlık sigortası
 • 4 biometrik fotoğraf
 • Tapu fotokopisi
 • Tapu müdürlüğünden mülkiyet yazısı

Aile İkamet İzni

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • SGK provizyon belgesi
 • 4 biometrik fotoğraf
 • TC Vatandaşı eşin kimlik fotokopisi
  • Eş yabancı ise Pasaport ve çalışma izin kopyası
 • Evlilik cüzdanının ilk 4 sayfasının kopyası
 • TC vatandaşı eşin gelir belgesi
 • TC vatandaşı eşin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • TC vatandaşı eşin adli sicil kaydı

Öğrenci Oturma İzni

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • SGK provizyon belgesi
 • 4 biometrik fotoğraf
 • TC Vatandaşı eşin kimlik fotokopisi
  • Eş yabancı ise Pasaport ve çalışma izin kopyası
 • Evlilik cüzdanının ilk 4 sayfasının kopyası
 • TC vatandaşı eşin gelir belgesi
 • TC vatandaşı eşin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • TC vatandaşı eşin adli sicil kaydı

Oturma izni, vatandaşı olmadığınız bir ülkede yaşamak için gerekli olan belgedir. Bu belge olmadığında o ülkede kaçak konumuna düşersiniz. Bir ülkede yasa dışı olarak kalmak suçtur ve yaptırımları vardır.

Bu nedenle ikamet izni yabancı oturma işlemleri gibi resmi süreçler çok önemlidir. Çünkü bu işlemleri yapmayanlar sınır dışı edilmek gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla, bir ülkede yaşamak, oturma iznine sahip olmak için o ülkenin kurallarına harfiyen uymak çok önemlidir.

ANTALYA OFİS; 0541 6562737 Bayındır Mah. 322.Sok. No 30/2 Muratpaşa Antalya

Birçok ülke gibi Türkiye de yabancıların ülke sınırlarında ikamet etmesine ve çalışmasına izin veriyor. Ancak Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle çok farklı oturum izni alma seçenekleri var.

Bunlar; öğrencilik, zorunlu göç ya da çalışmak için olabiliyor. İstenilen şartları yerine getirenler Türkiye sınırları içerisinde eğitim alabiliyor, çalışıp hayatlarını devam ettirebiliyor. Bunun için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

İkamet İzni Yabancı Oturma

Bu rehber, Türkiye’de ikamet izni yabancı oturma hakkı için gerekli olan bilgileri içeriyor. Buradaki adımları eksiksiz yerine getirenler ülkenin imkânlarından yararlanabiliyor, sorunsuz şekilde yaşayabiliyor. Fakat resmi kurumlarla yapılan işlemlerde amatörlük kabul edilmiyor.

Resmi kurumlar tüm belge, bilgileri ve harçların eksiksiz ödenmesini istiyor. Oturum izni almak uzun bir sürece yayılabiliyor. Bu nedenle doğru danışmanlar bu işlemlerin hepsini eksiksiz yapıyor.

İkamet izni yabancı oturma işlemleri için danışmanlar dosyanızı hazırlamaya yardımcı oluyor. Biz, T4 Yabancı Danışmanlık Hizmetleri olarak tüm işlemleri sizin için takip ediyoruz.

Merak Ettikleriniz

Oturma İzni İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Oturum İzni Almanın Maliyeti Nedir?

Oturum izni alırken karşınıza değişken maliyetler çıkacaktır. Her şeyden önce ülkelerin tabi oldukları uygulamalar ve harç grupları farklılık göstermektedir. Kimi ülkeler hem ikamet hem vize harcına tabi

iken kimi ülkeler vize harcından muaf, bazı ülkeler ise ikamet harcından muaftır.

İkamet ile ilgili harç ve vergi tutarları bir sonraki soruya cevaben verilmiştir.

Diğer taraftan ise yabancının sosyal güvencesi yok ve özel sağlık sigortası yaptırması gerekiyor ise ayrıca sigorta masrafı doğacaktır. Sigorta ise kişin yaşına göre değişkenlik gösterir. Güncel fiyatları diğer soruya cevaben verilmiştir.

Deport Cezasını Girerken Ödeyebilir miyim?Vize Süresi Geçikten Sonra İkamete Başvurabilir miyim?Yabancı Oturma İzni Uzatması Ne Zaman Yapılmalı?İkamet İzninin Süresi Bittikten Sonra Çıkış Yapmadan Uzatılabilir mi?Yabancı Oturma İzni Harçları Ne Kadar?Yabancı Oturma İzni Başvurusunu Ne Zaman Yapmalıyım?

İkamet İzni Yabancı Oturma Tezkeresi Nedir?

Türkiye, ülkeye girmek isteyenlere çeşitli vize türleri uyguluyor. Bazı ülkeleri vizeden muaf tutuyor. Ancak turistik ya da iş gezisi dışında daha uzun kalmak istiyorsanız oturma izni almak zorundasınız. Oturma izni diye bilinen ikamet izni yabancı oturma belgesi Türkiye’de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından veriliyor.

Bu belgeye sahip olanlar, belirtilen süre boyunca ülkede kalabiliyor ve bu belgeyle çalışma iznine başvurabiliyor. Türkiye’de oturum izinleri çeşitli şekillerde veriliyor. Bu nedenle ülkeye hangi amaçla geldiğinizi, ne kadar kalacağınızı, nasıl para kazanacağınızı, hangi şehirde ve hangi adreste kalacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Bu şartları yerine getirenlere, belirli sürelerle oturma izni veriliyor.

Türkiye’de Oturma İzni Şartları

İkamet izni şartları başvuru türüne göre değişiklilik gösterir. İkamet türüne göre bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

İkamet İzni Yabancı Oturma Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye, çeşitli yollarla gelenlere 6 farklı oturma izni veriyor. Bu izinler amaca göre değişiyor. Bu nedenle her izin için ayrı başvuru şekilleri var. Türkiye’de ikamet izni yabancı oturma belgesi almak istiyorsanız buradaki şartlardan bir ya da birkaçını yerine getirmeniz gerekiyor:

Kısa Dönem Oturum İzninin Süresi Ne Kadar?

Bu izinler genelde 1 yıl olmakla birlikte maksimum 2 yıllık olarak düzenleniyor. Başvurunuzun ve dosyanızın süresine, evraklarınızın durumuna göre bu süre daha kısa olabilir ama 2 yılı geçemez.

Kısa Dönem İkamet İzin Şartları Nelerdir?

Bu oturma iznine başvurmak için şu şartları taşımak gerekiyor:

 • Yukarıdaki şartlardan birini yerine getirmek ve istenen belgeleri eksiksiz vermek.
 • Sağlık ve güvenlikli barınma standartlarına sahip olmak.
 • İstendiğinde, vatandaşı olduğu ülkeden adli sicil kaydı almak.
 • İkamet adresini bildirmek.

Aile İkamet İzni Yabancı Oturma Şartları

Türkiye, aile bütünlüğünün korunmasına önem veren bir ülkedir. Aileler için olan oturma izinleri genel olarak Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancıları ilgilendiriyor. Türkiye vatandaşları ile evli olan yabancılar ve çocukları oturma izni alabiliyor. Ancak birden fazla eşi olan yabancılar sadece bir tanesini tercih etmek zorunda. Ayrıca evliliğin gerçek olması gerekiyor.

Eğer sırf oturum izni için göstermelik evlilik yapıldıysa bunun cezası var. Sahte evlilikleri tespit etmek için ekipler sürekli inceleme yapıyor.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

ANTALYA OFİS0541 6562737 Bayındır Mah. 322.Sok. No 30/2 Muratpaşa Antalya

Aile İkamet İzni Oturma İzni Süresi Ne Kadar?

Aileler için ikamet izni yabancı oturma süresi en fazla 3 yıldır. Sonrasında yenileme için başvurmak gerekiyor.

Aile İkamet İzni Şartları Neler?

Bu oturma iznini alabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:

 • Ailenin toplam geliri en az asgari ücret kadar olmalıdır. Ailede fert başına düşen gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az olamaz.
 • Aile nüfusuna göre sağlık ve güvenlik şartlarına uygun barınmayı sağlamak.
 • Fertlerin tamamını sigortalı yaptırmak.
 • Son 5 yıl içinde “aile düzenine karşı” suç işlememiş olmak.
 • Türkiye’de en az 1 yıldır ikamet izni yabancı oturma hakkına sahip olmak (TC vatandaşı ile evli olanlarda bu şart aranmıyor)
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olmak.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Türkiye, öğrencilere bu konuda kolaylık sağlıyor. Okulda gerekli belgeleri sağladıktan sonra kalacağınız adresi bildirmelisiniz ve yabancı sağlık sigortası yaptırmalısınız . Sonrasında ikamet izni yabancı oturma hakkı elde edebilirsiniz.

Türkiye’de Okuyan Yabancı Öğrenciler Çalışabilir Mi?

Türkiye’deki lisans ve ön lisans öğrencilerinin çalışma izni alabilmesi için 1 yıl geçmesi gerekiyor. 2. sınıftan itibaren Yabancı Çalışma İzni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na izin için talepte bulunabilirsiniz.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Neler?

Bu hakkı kazanan yabancılar, askerlik ve memurluk yapamıyor. Seçme ve seçilme hakkından yararlanamıyor. Ayrıca araç alımlarında vergiden muaf oluyor. Bunların dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aynı hakka sahip oluyor. Şu şartları yerine getirmek gerekiyor:

 • Kesintisiz 8 yıl yasal olarak Türkiye’de ikamet etmek.
 • Son 3 yılda hiç sosyal yardım almamak.
 • Kendisi ve varsa ailesi için yeterli ve düzenli gelire sahip olmak.
 • Sigortalı olmak.
 • Kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmamak.

İnsani İkamet İzni Nedir?

Bu kavram uluslararasıdır ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Türkiye de kanunlarla bu kavramı güvence altına almıştır. Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda Türkiye’den ayrılması makul görülmeyenler, haklarında sınır dışı kararı bulunmayanlar, üçüncü ülkeye geçiş için bekleyenler bu izinden yararlanabiliyor.

İnsani İkamet İzni Süresi Ne Kadar?

Bu konudaki ikamet izni yabancı oturma hakkı konusunda süreye valilikler karar veriyor.

İnsani İkamet İzni Şartları Neler?

Bu ikamet izninden yararlanmak için şart aranmıyor.

İnsan Ticareti Mağdurları İçin İkamet İzni

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan insan ticaretinin mağdurlarına Türkiye kucak açıyor. Böyle bir ticaretin mağduru olanlar için özel ikamet izni düzenleniyor.

İnsan Ticareti Mağdurları İkamet İznin Süresi Ne Kadar?

İzin, ilk başta 30 günlük veriliyor. Sonra da 6 ayda bir bu süreyi uzatmak mümkün. Fakat ikamet izni yabancı oturma süresi 3 yılı geçemiyor.

İnsan Ticareti Mağdurları İçin İkamet İzni Şartları Neler?

Bu tür mağduriyet yaşayanlara verilecek oturum izni için şart aranmıyor.

Oturum İzni Almadan Türkiye’de Yaşanılabilir Mi?

Türkiye 2016’da kanunda yaptığı değişiklikle ülkedeki oturma izinlerini almayı kolaylaştırdı. Eğer Türkiye’de resmi olarak bir işte çalışıyorsanız çalıştığınız süre içinde başka izne ihtiyaç duymadan yaşayabilirsiniz. Bu durumda oturum izni almanıza gerek yoktur. Çalışma izni olanların ayrıca ikamet iznine ihtiyaçları yoktur. Ama vize veya vize muafiyeti süresinden fazla kalmak isteyen ve yabancı çalışma izni olmayan yabancıların kesinlikle oturum izni almaları gerekir.

İkamet İzni Yabancı Oturma Hakkı İçin İlk Başvuru Nasıl Yapılır?

Türkiye’de oturum izni alabilmek için başvuru illerdeki Göç İdaresi müdürlüklerine yapılıyor. Ancak öncelikli olarak bazı işlemlerin yapılması ve ardından da randevuda bizzat bulunmak gerekiyor. Müdürlükler bu kurallara çok dikkat ediyor ve eksik belge kabul etmiyor. Vizeli ya da vize muafiyeti bulunan ülkelerden geldiyseniz ve 90 günden fazla kalacaksanız ikamet izni yabancı oturma başvurusu yapmak zorundasınız.

Bu nedenle işlemler sırasıyla yapılmalıdır:

 • Yabancı sağlık sigortası yaptırın.
 • Göç İdaresi Müdürlüğü’nün e-ikamet sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirin.
 • Randevu alın.
 • İstenen evrakları hazırlayın.

Desteğe ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız.

ANTALYA OFİS 0541 6562737 Bayındır Mah. 322.Sok. No 30/2 Muratpaşa Antalya

İkamet İzni İçin Randevu Nasıl Alınır?

İkamet izni yabancı oturma işlemleri için en önemli adım randevudur. Bunun için sistemin size tanımladığı randevuyu kaçırmamanız gerekiyor. Ayrıca kanunda yapılan değişiklikle randevulara vekalet verilen bir avukat da katılabiliyor. Ancak müdürlük, bizzat gelmenizi isteyebiliyor.

İkamet İzni Yabancı Oturma İzni Hakkı İçin Gereken Belgeler Neler?

Türkiye farklı gerekçelerle oturma izni veriyor. Öncelikle başvuru formu doldurmak zorunlu. Pasaport, fotoğraf, harç dekontu gibi evraklar da zorunlular arasında. Fakat hangi gerekçe ile başvuru yapılacaksa buna göre evrak sunmak gerekiyor. Yukarıdaki ikamet izni yabancı oturma prosedürleri yerine getirilmelidir.

2024 Yılı Oturma İzni Ücretleri Ne Kadar?

Türkiye’de oturma izni fiyatları 2024

Başvuru şartlarının arasındaki en gerekli olanlardan biri de vergi ve harçların ödenmesidir. Başvuru yapmadan önce harç ve resmi giderlerin ödenmesi zorunludur. Ödeme yapıldıktan sonra dekont gerekiyor. Ayrıca ödemeler sistemden görünebiliyor.


İkamet İzni Harç Hesaplama Tablosu İçin Tıklayınız


2024 yılı için kart (değerli kâğıt) bedeli olarak her başvuru sahibinin 565 TL ödemesi zorunlu. Ancak bunun dışında İkamet İzin Harç bedeli ödenmesi gerekiyor. Bu miktar da ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Göç İdaresi tarafından belirlenen listeye göre; ilk ay 25 dolar, sonraki aylar için de aybaşına 5 dolara kadar harç talep ediliyor.

Ayrıca, Suriye, Kosova, Çek Cumhuriyeti, Türkmenistan, Danimarka, Nepal, İrlanda ve Sri Lanka’dan geliyorsanız ikamet izni yabancı oturma için gereken harcı ödemenize gerek yoktur. Çünkü 2011 yılından bu yana bu ülkeden gelenler harçlardan muaf tutuluyor.

İkamet İzni Yabancı Oturma İzni Süresi Uzatılabilir Mi?

Türkiye’de oturma hakkınız bulunuyorsa, bu izni belirli sürelerle yenilemeniz gerekiyor. Bunun için yine ilk başvuruda olduğu gibi bir süreç işliyor. Öncelikle internet üzerinden başvuru yapılmalı, ardından da istenen evraklar tamamlanmalıdır. Sonrasında yine randevuya çağrılacaksınız. Fakat bu işlemlerin tamamını yetkili danışmanlık şirketleri aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz.

İkamet İzninde Sağlık Sigortası Şartı Var Mı?

Türkiye’de oturum izni sahiplerinin mutlaka sosyal güvencesinin bulunması gerekiyor. Hangi amaçla ikamet izni yabancı oturma belgesi alınırsa alınsın mutlaka sigortalı olmak gerekiyor. Bunun için devletin sunduğu kolaylıklar var.

 • Bulunduğunuz ülkede sigortalıysanız, ikili anlaşmalar gereği bu hizmetten Türkiye’de de yararlanabilirsiniz.
 • Sigortanız yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Genel Sağlık Sigortası yaptırabilirsiniz.
 • Özel sağlık sigortası poliçesini sunabilirsiniz.

2024 Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Eğer, başvuru belgelerinin arasına koyacağınız sigorta poliçesi özel olacaksa 2024 yılı için 1 yıllık poliçe fiyatları şöyledir:

YAŞ GRUBU 1.Yıl 2.Yıl 2 Yıllık Toplam
0 – 6 Yaş Arası 3.500 TL 5.250 TL 8.750 TL
7 – 15 Yaş Arası 3.500 TL 5.250 TL 8.750 TL
16 – 25 Yaş Arası 1.950 TL 2.925 TL 4.875 TL
26 – 35 Yaş Arası 1.990 TL 2.985 TL 4.975 TL
36 – 45 Yaş Arası 3.030 TL 4.545 TL 7.575 TL
46 – 50 Yaş Arası 3.580 TL 5.370 TL 8.950 TL
51 – 55 Yaş Arası 3.580 TL 5.370 TL 8.950 TL
56 – 60 Yaş Arası 4.900 TL 7.350 TL 12.250 TL
61 – 65 Yaş Arası 6.730 TL 10.095 TL 16.825 TL

2024 yılında yabancı sağlık sigortası bedelleri söz konusu ise bu oranların enflasyon ve güncel zamlar neticesinde değişeceğini ön görüyoruz.

Türkiye’de İkamet İzni, Yabancı Oturma İzni Düzenlemelerinin Kronolojisi

Yabancıların oturum hakkı almasıyla ilgili düzenlemeler son yıllarda hız kazandı. 2013 yılında yeniden düzenlenen 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra yönetmeliklerle, düzenlemeler devam etti.

2016 yılında çalışma belgesi bulunanların oturma izni almasına gerek kalmayan düzenleme yapılmıştır. Yatırımcılara oturma izninin yolu açılmıştır. Daha kısa sürelerde verilen izinler 5 yıla kadar uzatılmıştır.

2018 yılında oturum başvuruları kabul edilmeyenlerin, yeni ülke buluncaya kadar kabul merkezlerinde kalmasına karar verilmiştir.

ANTALYA OFİS0541 6562737 Bayındır Mah. 322.Sok. No 30/2 Muratpaşa Antalya

2019 yılında, bu kanunda bazı maddelerde önemli değişikliğe gidilmiştir. Özellikle savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar için kolaylık sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Bu yıl, en önemli değişiklik ise başvuru konusunda oldu. 2019 yılından önce ikamet izni yabancı oturma işlemleri için bizzat başvurmak gerekiyordu. Ancak bu tarihteki değişiklikle danışmanlık şirketleri bu işleri yapmaya yetkili kılınmıştır.

2021 oturma izni için ödenmesi gereken değerli evrak bedeli 125 TL’ydi. Ancak 2022 oturma izni ücretleri yeniden değerlendirilmiştir. Türkiye’de her yıl 1 Ocak itibariyle, yeniden değerlendirme oranları yürürlüğe giriyor. Bu bağlamda 2023 oturma izni için hem başvuru harç ve kart bedelleri hem de sigorta ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Oturma İzni Hangi Şartlarda İptal Ediliyor?

Türkiye’de yaşayabilmek için ikamet izni yabancı oturma belgesi gerekiyor. Bu belgeyi almak için yukarıdaki şartları yerine getirmek gerekiyor. Fakat amacı dışında kullanım ya da başka sebeplerden izin iptal edilebiliyor. Burada da aldığınız izin belgesinin türüne göre iptal, ret ve yenilememe hükümleri var.

Genel olarak, aranan şartları yerine getirmeyenlerin başvurusu reddediliyor. Bunun dışında ikamet izninin veriliş amacı dışında kullananların hakları elinden alınıyor.

Örneğin, aile oturma izni ile Türkiye’ye gelen bir yabancı, boşandığında yeniden başvurması gerekiyor. Eğer başvuru yapmadan oturmaya devam ederse hakkı iptal oluyor. İkamet izni yabancı oturma süresi dolmasına rağmen başvuru yapmayanlar da aynı kapsama alınıyor.

İkamet İzni Yabancı Oturma İzni İşlemlerinde Danışmanlığın Önemi

Türkiye hem çalışmak hem de oturmak için son derece güzel ve elverişli bir ülkedir. Çeşitli sebeplerden burada hayatınızı sürdürmek istiyorsanız, tüm süreci doğru yönetmek zorundasınız. İstenen evraklardan sadece birinin bile eksik olması ret cevabı almanıza neden olur.

Buna ek olarak, eksik ücret yatırılması süreci sıkıntıya sokar. Bu nedenle Türkiye’de bu işleri eksiksiz yapan kurumlar var. Bu kurumlardan biri olan T4 Özel Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. sizin adınıza tüm evrakları hazırlıyor, ücretleri yatırıyor ve randevu alıyor.

2024 İkamet izni yabancı oturma işlemleri için de daha önce olduğu gibi şirketimize güvenebilirsiniz. Amacımız, size Türkiye’de yeni bir hayat sunmaktır.