Yabancı Çalışma İzni

Yabancı çalışma izni olmadan yabancı uyruklu bir şahsın ülkemizde yasal olarak çalışması mümkün değildir. Çalışma izni için Bakanlığa dilekçe, form ve gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. Çalışma izni için gerekli belgeler ise alınma amacına göre farklılık gösterebilir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların da burada çalışabilmesi için yasal olarak izin alması gerekir. Söz konusu bu izin Uluslararası İşgücü Kanunu’nun ilgili yasasında belirlenen usul ve esaslar ile belirlenmektedir. Yabancı çalışma izni olarak geçen bu izni bir yabancı danışmanlık firmasından hizmet alarak hızlı bir şekilde çıkartabilirsiniz.

Bu kapsamda T4 Yabancı Danışmanlık olarak sizlere hem hızlı hem de güvenilir hizmetlerimizi sunuyoruz. Çalışma izni, ikamet izni ve yabancı sağlık sigortası başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Resmi bir belge olan yabancı çalışma izni, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’de çalışmak ve ikamet etmek isteyen yabancılara verilen yasal bir haktır. Bu izin en son olarak Şubat 2022’de yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir.

Öncesinde ise bu izinler ile ilgili düzenlemeler “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” kapsamında yapılırken, bu uygulama 2 Şubat itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yani özetle birçok çeşidi olan yabancı çalışma iznini alırken, başvurular 2 Şubat 2022’de çıkarılan kanun kapsamında değerlendirilir.

Yabancı çalışma izni güncel 2024

Yabancı çalışma izni, yasal bir zorunluluk olup her iki tarafı da bağlayıcıdır. Çünkü sadece çalışanın değil, o çalışana istihdam eden birey ya da kuruluşları da bağlar. Dolayısıyla bu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi şart olup birçok kriterle belirlenmektedir.

Bunun yanında Türkiye’de çalışacak yabancı kişi ve çalıştıran kurum kendisinden istenen tüm kriterleri sağlasa bile bu izin verilmeyebilir. Çünkü yerine getirilmesi gereken birçok özel gereklilik vardır. Yabancı çalışma izni alırken uzman bir yabancı danışmanlık firmasından yardım alınmasının önemi de işte burada yatar. Bu noktada T4 Danışmanlık firmamız sizler için tüm süreci yönetir.

Yabancı Çalışma İzni Çeşitleri

Geçerlilik süresi dolduğu zaman yenilenmesi gereken yabancı çalışma izni kapsamına göre gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplardaki izinler ise T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birçok kriter bir araya getirilerek değerlendirilir. Ardından ise firmanın ve yabancının şartları uygunsa izin verilmektedir. Yabancı çalışma izni çeşitleri şu şekildedir:

Süreli Çalışma İzni

Yabancı çalışanın işin süresi, hizmet akdi ve ikamet iznine göre belirli bir meslek, iş ve işletmede çalışması için ilk başvuruda 1 yıl uzatmalarda ise 2 veya 3 yıl olarak verilen izne, süreli yabancı çalışma izni denir. Bu izin süresi dolduktan sonra ise aynı işletme veya meslekte çalışmak kaydı ile 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 3 yılın dolmasının ardından ise herhangi bir işyerinde 3 yıla kadar uzatılabilir.

Bunun yanında çalışma izni kişinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da ikamet izni alarak eş ve babanın sosyal güvencesinden ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Bağımsız Çalışma İzni

Kanuni olarak Türkiye’de en az 5 yıl kesintisiz ikamet eden yabancılara verilen bağımsız çalışma izni, kişinin istihdam üzerinde olumlu etkileri olması şartıyla verilmektedir. Kişinin yaptığı çalışma ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması gerekir. Söz konusu istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkıları ise ilgili mercilerin beyanları ile belirlenmektedir.

Bağımsız yabancı çalışma izni mesleki hizmetler kapsamında kalan kişilere verilmektedir. Bu kişiler ilgili mevzuatların belirlediği kriterlerdeki mesleklerini yaptıklarına dair belgeyi ise çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardan alarak bakanlığa ibraz eder.

Şayet uygun görülüyorsa izin verilirken bu hak 3 ay boyunca geçerliliğini korur. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • İzni alacak kişinin geldiği ülkeden aldığı vergi sicil belgesi
 • Çalışacak kişinin faaliyet göstereceği mesleğe yönelik mesleki, teknik ve bilimsel evraklar
 • Yabancının Türkiye’de kanuni ve kesintisiz olarak 5 yıl ikamet ettiğine dair emniyetten alınan belgeler
 • İlgili yasanın 40. maddesinde belirtilen evraklar

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak ikametgâh eden ve 6 yıl süresince yasal olarak çalışan yabancılara sınırsız izin verilmektedir. İzni alacak yabancının çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durumu ise izin verilirken dikkate alınmaz. Çünkü ilgili mercilerin onay vermesi yeterlidir. Bu izin kişiyi coğrafi alan, mülki, mesleki ve işletme olarak sınırlandırmaz. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • Kişinin en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak Türkiye’de ikamet ettiğine dair emniyetten alınan evraklar
 • İşyerinden toplamda 6 yıllık yasal çalıştığını belirleyen evraklar
 • Şehir planlayıcı, mimar ve mühendis olarak çalışacak olan yabancıların, görev alacağı mesleğe ait odadan alacağı geçici üyelik belgesi

İstinai Çalışma İzni

İstisnai yabancı çalışma izni; Türkiye’nin taraf olduğu çoklu ve ikili sözleşmelerle aksi belirtilmediği sürece bazı statülere verilen izinlerdir. Bu izni alan kişiler kanunda belirtilen izin sürelerine tabi tutulmaz. İzni alacak yabancı kişilerin mesleki hizmete dair mevzuatlara ve ulusal mevzuatlara uygun davranması şarttır. İstisnai izin verilen statüler:

 • Kültürel ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek için 4 aydan fazla süre Türkiye’ye gelecekler,
 • Kanun kapsamında yetki verilmiş bakanlar ve her türlü tesis, hizmet ve mal alımı yapacaklar ile inşaatta çalışacak kilit personeller,
 • AB üyesi ülke vatandaşları ile AB üyesi olmayan eş ve çocukları,
 • Türkiye’de doğan ve burada meslek, yüksek okul ve üniversiteden mezun olanlar,
 • Bir Türk ile en az 3 yıl evli kalanlar,
 • Türkiye’de büyükelçilik bünyesinde görev yapan kültür, din görevlileri ile öğretmenler ile onların eş ve çocukları,
 • Kilit personeller,
 • Sportif, kültürel ve bilimsel amaçlı kısa süreliğine Türkiye’ye gelenler,
 • AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla onların eş ve çocukları,
 • 2510 sayılı kanun kapsamındakiler,
 • Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Türkiye’ye yerleşen yabancılar ile onların eş ve çocukları, istisnai yabancı çalışma izni alabilirler.

Bu iznin iptal ve uzatılması yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olarak yapılmaktadır. Bunun yanında verilen izinler ilgili mesleki mevzuatlara uyulmadığı takdirde iptal edilebilmektedir.

Yabancı çalışma izni güncel 2024

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin Yurtiçinden Yapılacak Başvurular

Yurt içinden yabancı çalışma izni almak için müracaat edeceklerin en az 6 ay süreli (kalan süre önemli değildir, toplam süresi dikkate alınır) ikametgâh izinlerinin bulunmaları gerekir.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin Yurtdışından Yapılacak Başvurular

Şayet yabancı çalışma izni için yurtdışından başvuracaksanız öncelikle olarak bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluğuna müracaat etmeniz gerekir. Yapılan başvurunun ardından ise Türkiye’de bulunan işyeri veya yetkili kıldığı danışman online olarak müracaat etmelidir. Bu müracaat ise konsolosluk başvurusundan sonra 10 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Yapılan online başvuruda çalışacak kişiye verilen referans numarası da sisteme girilmelidir.

Bakanlık verilen evraklar üzerinde yaptığı değerlendirme sonrası ise gerekli gördüğü takdirde farklı mercilerin görüşlerini alabilmektedir.

Sonrasında ise onay ya da ret kararı vermektedir. Bundan sonrası ise şayet yabancı çalışma izni alındı ise kişinin belirtilen güncel vize harcını ödemesi gerekir. Ardından ise kişinin Türkiye’ye 180 gün içerisinde giriş yapması şarttır.

İzin Süresinin Uzatılması Nasıl Yapılır?

Yabancı çalışma izni dolmak üzere olan bir kişi bu iznini yeniletmek istiyorsa uzatma işlemleri için müracaat etmesi gerekir. Müracaatını izninin bitmesine 60 gün kaldıktan sonra yapabilirken başvuruyu online sistem üzerinden gerçekleştirmek yeterlidir.

Şayet çalıştığı işyeri yabancı çalışanının süresini uzatmasını olumlu karşılıyor ise 1 yılın ardından süre maksimum 2 yıl uzatılabilmektedir. 2 yıllık süre dolduğunda ise uzatma başvurusu 3 yıla kadar yapılabilir.

Bunun yanında süresiz çalışma izinleri her 5 yılın sonunda yenilebilmektedir. Ancak başvurunun izin süresi dolmadan 6 ay içerisinde yapılması zorunludur.

İşveren ve yabancı çalışanın bu durumu göz önüne alarak izni bitmeden önce belirtilen sürede müracaat etmesi önerilmektedir. İşte bu noktada yabancı danışmanlık firmasından yardım alması işlem hızlılığı ve pratikliği açısından oldukça değerlidir.

İzin Süresini Uzatırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bitiş tarihi yaklaşan yabancı çalışma izni şayet uzatılacaksa yukarıda belirtilen tarihlerde başvurulması gerekir. Yapılacak olan başvurunun reddedilmemesi için ise istenilen evrakların eksiksiz, doğru ve zamanında ulaştırılması gerekmektedir. Bunun yanında yabancı çalışanın ve işverenin bazı hususlara azami özen göstermesi gerekir. Söz konusu bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Yabancı Çalışanın Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Yabancı çalışanın herhangi bir suç işlememesi.
 • Çalışanın izin süresince toplamda 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmaması.

İşverenin Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Firmada çalıştırılacak 1 yabancı çalışan için en az 5 T.C. vatandaşının istihdam edilmesi.
 • Firmaya ait vergi borcu bulunmaması. SGK borcu olmaması ve yabancı çalışanın sigortasının olması.
 • Yabancı çalışanın maaşının tam ve gününde banka aracılığı ile yatırılmış olması.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yabancı çalışma izni başvurusu ardından 6 gün içerisinde istenen evrakların bakanlığa ulaştırılması gerekir. Bunun yanında söz konusu evrakların asıllarının bakanlığa posta veya elle ulaştırılabilmesi mümkündür.

Çalışma izni alacak yabancılar için gereken evraklar yurtdışı, yurtiçi yapılacak başvurulara göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca işveren ve yabancı çalışanın hazırlaması gereken evraklarda farklıdır. İzin süresini uzatmak içinde farklı evraklar istenebilmektedir.

Yabancı çalışma izni güncel 2024

İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER

 • Faaliyet Belgesi
 • Turistik Tesisler İçin Turizm İşletme Belgesi
 • Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi
 • Firma sgk e-bildirge yetkilisne ait e-imza

ÇALIŞAN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER

 • Pasaport fotokopisi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası
 • 1 Vesikalık fotoğraf

EV HİZMETLERİ - YABANCI DADI, ÇOCUK BAKICISI, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI

İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • E-imza
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Yaşlı veya hasta için alınıyorsa doktor raporu

Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Pasaport kopyası
 • 1 biometrik fotoğraf

Yurtiçi Başvuruları İçin Yabancı Çalışanın Vermesi Gereken Evraklar

 • Diplomanın fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • En az 6 ay geçerli olan oturma izninin fotokopisi
 • İşveren ile yabancı çalışan arasındaki iş sözleşmesi

Yurtiçi Başvuruları İşverenin Vermesi Gereken Evraklar

 • E-imza
 • Faaliyet belgesi
 • Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • Son yıla ait kurumlar beyannamesi

Yurtdışı Başvuruları İçin Gerekli Evraklar

Evraklar yukarıdaki liste ile aynı olmakla beraber ek olarak Türk Konsolosluğuna yapılan ön başvuru sonrası yabancının kendisine verilen referans numarası gereklidir.

Ayrıca maaş tutarlarının bakanlığın belirlediği minimum miktarlardan daha aşağı bir rakam olmaması gerekir.

İzin Süresinin Uzatılması İçin Gerekli Evraklar

 • Son yıla ait Kurumlar beyannamesi
 • Firmanın en son tarihli sermeyesini ve ortak sayısını belirten Ticaret Sicil Gazetesi
 • Eski çalışma izin belgesi
 • Pasaportun fotokopisi
 • Firmanın ise vergi borcu yoktur yazısı

Bu evraklar 2024 yılı için de geçerlidir.

Yabancı Çalışma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Yabancı çalışma izni alırken yönetmelik ile belirlenen prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bunun yanında bu izni almanın bir maliyeti vardır. Ayrıca iznin alınabilmesi için güncel harç ve masrafların zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekir.

Aksi takdirde yetkili merciler tarafından başvurular reddedilebilmektedir. Dolayısıyla güncel harç ve masrafların istenen izin türüne ve süresine göre ödenmesine titizlik gösterilmesi gerekir. Son 3 yılı içeren harç ve masraf listesi aşağıda verilmiştir.

Süreli izinlerde istenen harç ve masraflar yıl bazında değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde 2023 yılında yabancı çalışma izni ücretleri konusunda da değişiklik söz konusu olacaktır. Yukarıdaki tabloda yer alan 1 yıllık bedel 2 ve 3 yıl olduğunda ise miktar iki ve katları şeklinde ilerlemektedir. Ayrıca izin sürenin uzatılması durumunda da aynı harç miktarı ödenmektedir.

2024 Yılında Yabancı Çalışma İzni Harçları Ne Kadar Olacak

Yabancı çalışma izni ücreti 2024 yılı ile ilgili tutarlar ise henüz belli değildir. 01.01.2024 tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmî sitesi üzerinden çalışma izinleri bölümünden yeni ücretleri öğrenmek mümkündür

Resmî Gazete’de 12. ayın sonlarına doğru yayınlanan harç ve masraf miktarları aksi belirtilmediği sürece Türk Halk Bankası, Türk Vakıflar Bankası ve T.C. Ziraat Bankasına yatırılması gerekir.

Bunun yanında tutarlar Maliye Bakanlığı’na ait hesap numaralarına yatırılmaktadır. Ayrıca “Harçlar Kanunu Genel Tebliği”ne göre kayıp kart ücreti (izin belgesinin kaybedilmesi durumunda) olarak çalışma izni için ödenen tutarın hemen hemen yarısı talep edilmektedir. 1 yıldan uzun süreli olan izinlerde her yıl için 4635,30 TL talep edilmektedir. Bu rakam 2023 için geçerli olup 2024’te belirtilen oranlarda artış gösterecektir.

Yabancı çalışma izni hem çalışacaklar için hem de çalıştıran firma veya bireyler için önemli bir belgedir. İzin olmadan çalışılması durumunda her iki taraf içinde ciddi ceza ve yaptırımları vardır.

Ayrıca uzatılması gereken çalışma izninin uzatılmaması kalıcı bir hak kaybına neden olur. Yanlış hazırlanan evrak ve işlem adımları çok önemli bir işin kaçırılmasına neden olur. Bu yüzden uzman bir yabancı danışman firmasından destek almak her zaman en doğru adımdır. Bu kapsamda T4 Yabancı Danışmanlık firması olarak sunduğumuz güvenilir hizmetlerimizden 2024 yılında da yararlanabilirsiniz.

Yabancı çalışma izni ile ilgili en çok merak ettiğiniz konulara aşağıdaki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz;

İkamet İzni

https://www.csgb.gov.tr/uigm/calisma-izni/calisma-izin-harclari-ve-degerli-k%C3%A2git-bedeli/