Uluslararası İşgücü Politikasına Uygun Olmayan Ne Demek?

Yabancı çalışma izinlerinin başvuruları 6735 sayılı Uluslarası İşgücü Kanununa göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Son zamanlarda ise izin başvuruları genelde kanunun 9.maddesi A bendi gereğince red edilir. Peki Uluslararası İşgücü Politikasına uygun olmayan ne demek?

Çalışma izni başvurularının reddi 6735 sayılı kanunun 9.maddesince düzenlenmiştir. Madde genel olarak aşağıdaki gibidir;

Çalışma izni başvurusunun reddi
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;
a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, başvurular reddedilir.

Burada bizim inceleyeceğimiz A bendi olacaktır. Uluslararası İşgücü Politikasına uygun olmayan aslında kapsam olarak çok geniş ve yoruma açıktır. Çünkü diğer maddeler gibi net bir gerekçe sunmaz. Bu kapsamda memur veya müdür insiyatif kullanarak firmanın ilgili personeli çalıştırmasına gerek olmadığına kanaat getirmiş olabilir.

Ama ana nedenlerden birisi Türkiye'de yerel istihdamı korumaktır. Eğer başvuru yapılan görevde herhangi bir Türk vatandaşının da çalıştırılabileceği düşünülmüş ise firma izin değerlendirme kriterlerini karşılıyor olsa bile başvuru bu madde gereği red edilebilir.

2019-2020 döneminde Türkiyede artan işsizlik rakamları bir çok başvurunun 6735 sayılı kanun 9.maddesi A bendi gereği red olmasına sebep olmuştur. Özellikle satış danışmanı, kasiyer, garson vb görevlerde yapılan genel olarak basit görevler olarak tabir edebileceğimiz başvurular bu dönemde oldukça sıklıkla red olmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse Uluslararası İşgücü Politikasına uygun olmayan ibaresi ile red edilen başvuruların genel olarak nedenlerinden birisi aşağıdaki maddelerden biri olabilir;

 1. Başvuru yapılan işyerinin olduğu bölgede benzer görevler için İşkur!a işbulmak için başvuran çok sayıda Türk vatandaşı olması
 2. Yapılacak görevin bir Türk vatandaşı tarafından kolaylıkla yapılabilecek olması
 3. İşyerinin faaliyetinin talep edilen görev ile uyuşmuyor olması
 4. Başvuru yapan firmanın faaliyet konusu gereği talep edilen görevde bir personele ihtiyaç duymayacağına kanaat getirilmiş olması
 5. Firmanın izin değerlendirme kriterlerine uysa bile faaliyet konusunda aktif durumda olmaması

Ofislerimiz

Antalya Ofis

 • Adres: Bayındır Mah. 322.Sok. No 30/2 Muratpaşa Antalya
 • Tel: 0242 237 0407
 • E-mail: [email protected]

İstanbul Ofis

 • Adres: Cumhuriyet Cad. No 157/2 Harbiye Şişli İstanbul
 • Tel: 0212 970 2574
 • E-mail: [email protected]

BİZE ULAŞIN