Yabancı Kaçak İşçi Çalışma ve Çalıştırma Cezası

Yabancı uyruklu kaçak işçi ve personel çalıştırma ve kaçak çalışma idari para cezası tutarları 2024 yılı için güncellendi.

Kaçak işçi çalıştırma cezası 2023 yılında personel başına 35.815 TL iken bu rakam 2024 yılında 56.752 TL olarak güncellendi.

Kendi işyerinde izin almadan çalışan yabancılar için 2023 yılında 28.655 TL olan ceza ise 2024 yılında 45.406 TL'ye yükseltildi.

Başkasının işyerinde izin almadan çalışırken yakalanan yabancılar için 2023 yılında 14.318 TL olan idari para cezası ise 22.688 TL'ye yükseltildi.

Kaçak çalışırken yakalanan yabancılara ayrıca 1 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanır. Bu giriş yasağının kaldırılması için bağlı olunan İşkur'dan alınan belge ile para cezasının ödenmesi gerekmektedir.

İhlalin Türü

2023(TL)

2024(TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

35.815

56.752

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

14.318

22.688

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

28.655

45.406

6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

2.378

3.768