Birden Çok Tapu İle İstisnai Vatandaşlık

Türkiye’de tapu ile istisnai vatandaşlık limiti 400 bin dolar olarak belirlendi. Minimum satmama koşulu ise herkesin bildiği gibi en az 3 yıl. Tapu sahibinin eşi ve 18 yaş altı çocuklarının da faydalandığı istisnai vatandaşlık için en merak edilen konulardan birisi tapu sayısının birden fazla olması durumu.

İstisnai vatandaşlık başvurusu yapacak olan yabancı uyruklunun birden fazla gayrimenkul alması durumunda herbirinin değerinin ayrı ayrı 400 bin dolar olmasına gerek yoktur. Toplam mülk bedelinin 400 bin doları bulması yeterlidir.

Diğer koşullar yine aynı kalmakla birlikte 400 bin doların altında olan ama toplam değeri 400 bin doları geçen bir den çok tapu ile istisnai vatandaşlık alımı mümkündür.

Örneğin değeri 100 bin dolar olan 4 adet gayrimenkulun Türk vatandaşından satın alınarak (her biri ayrı kişilerden olabilir) vatandaşlık başvuru hakkı elde edilmesi için herhangi bir yasal engel yoktur.

Yine tek tapuda olduğu gibi çoklu tapularda da tüm aile çekirdek aile bireyleri vatandaşlığa başvuru yapabilir.