Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke vatandaşları ülkelerinde haklardan Türkiye’de de faydalanabilmektedir. Türkiye’de oturum izni alacak olan yabancılar hakkında en çok merak edilen konuların başında sigorta yükümlülükleri geliyor. Bu konuyu 6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’na göre değerlendirmek gerekiyor.

İKAMET İZİNLERİNDE SİGORTA ZORUNLULUĞU

11 Nisan 2013 tarihili Yabancıları Koruma Kanunu gereği ülkemizde ikamet edecek olan 18-65 yaş arası yabancılara sağlık sigortası zorunluluğu getirildi. İlgili kanun gereği Göç İdaresi tarafından yayınlanan gerekli belgeler listesinde sigortayla ilgili aşağıdaki ibare bulunmakta;

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

  4. Özel sağlık sigortası

Burada 2 ve 3. madde Türkiye’de TC vatandaşıyla evli olup eşi üzerinde SGK güvencesi bulunanları kapsamaktadır. Yani onlar özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir.

Listenin 1.sırasında belirtilen ise kendi ülkesinde sosyal güvencesi olan yabancı uyrukluları kapsamaktadır. Kendi ülkesinde sosyal güvence altında olan yabancılar eğer Türkiye ve ülkesi arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunuyorsa özel genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildirler.

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanan ülkelerin listesi ise aşağıdaki gibidir;

ÜLKELER

İmza Tarihi

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Yürürlük Tarihi

İNGİLTERE

09.09.1959

01.06.1961

20.12.1999

ALMANYA

30.04.1964

01.11.1965

02.11.1984

01.04.1987

HOLLANDA

05.04.1966

01.02.1968

04.09.1980

01.05.1983

BELÇİKA

04.07.1966

01.05.1968

11.04.2014

01.09.2018

AVUSTURYA

12.10.1966

01.10.1969

28.10.1999

01.12.2000

İSVİÇRE

01.05.1969

01.01.1972

FRANSA

20.01.1972

01.08.1973

DANİMARKA

22.01.1976

01.02.1978

13.12.1999

01.12.2003

LİBYA

20.03.1976

01.10.1976

13.09.1984

01.09.1985

İSVEÇ

30.06.1978

01.05.1981

26.08.2004

01.08.2012

NORVEÇ

20.07.1978

01.06.1981

K.K.T.C

09.03.1987

01.12.1988

23.02.2017

KANADA

19.06.1998

01.01.2005

MAKEDONYA

06.07.1998

01.07.2000

ARNAVUTLUK

15.07.1998

01.02.2005

AZERBAYCAN

17.07.1998

09.08.2001

GÜRCİSTAN

11.12.1998

20.11.2003

ROMANYA

06.07.1999

01.03.2003

KEBEK

21.11.2000

01.01.2005

BOSNA-HERSEK

27.05.2003

01.09.2004

ÇEKYA

02.10.2003

01.01.2005

LÜKSEMBURG

20.11.2003

01.06.2006

HIRVATİSTAN

12.06.2006

01.06.2012

SLOVAKYA

25.01.2007

01.07.2013

SIRBİSTAN

26.10.2009

01.12.2013

İTALYA

08.05.2012

01.08.2015

KORE

01.08.2012

01.06.2015

KARADAĞ

15.03.2012

01.12.2015

TUNUS

28.05.2013

01.04.2018

MACARİSTAN

24.02.2015

01.04.2018

İRAN

16.04.2016

Onay aşamasında

MOLDOVA

05.05.2017

Onay aşamasında

POLONYA

17.10.2017

Onay aşamasında

MOĞOLİSTAN

07.03.2018

Onay aşamasında

KIRGIZİSTAN

09.04.2018

Onay aşamasında

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ NELERİ KAPSAMAKTADIR?

  • Sigortalı ve aile bireyleri sağlık sorunlunlar söz konusu olduğunuda ikili anlaşmada taraf diğer ülkede bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmelerini
  • Emeklilik için gerekli koşulları diğer ülkede tamamlayan kişiye emekli maaşı bağlanması
  • Sigortalının ölmesi durumunda taraf ülkede yaşayan aile bireylerine dul veya yetim maaşı bağlanması
  • Taraf ülkelerden birinde çalışıp emekli olan kişinin diğer ülkeye ikametini alsa bile maaş almaya devam etmesini kapsamaktadır.

Bu anlaşmalardan yola çıkarak Türkiye ile listede taraf olan ülkelerden herhangi birinden ülkemize gelen yabancılar oradaki sosyal güvenlik haklarından burada da yararlanabilmektedir. Ülkelerinin sosyal güvenlik kurumlarından alacakları resmi belge ile (örneğin Almanya için TA11) Türkiye’de SGK‘ya başvurarak aktivasyon yaptırmaları sağlık hizmetleri için provizyon alabilmelerini sağlamaktadır.