Çalışma İzninin Reddi ve Ret Nedenleri

Yabancı çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu dikkate alınarak değerlendirilir. Çalışma izni reddi ve ret nedenleri de bu kanunun 9.maddesinde açıkça belirtilmiştir.

  1. 9.Madde A Bendi; Uluslarası iş gücü politikalarına uygun olmayan

En geniş kapsamlı ret gerekçelerinden biridir. Bakanlık sektörel açıdan o sektörde yabancı çalıştırılmasına gerek olmadığını düşünmüş olarabilir, başvuru yapılan görev tanımı için Türk vatandaşının da çalışabileceğine kanaat getirilmiş olabilir veya işyerinin bağlı olduğu bölgedeki İşkur’a o görev için çok fazla TC vatandaşı iş aramak için başvurmuş olabilir.

  1. 9.Madde B Bendi; Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvuru

Başvuru sırasında bakanlığa sunulan evrakların sahte olduğu, başvuru formu doldurulurken bakanlığa sunulan bilgilerin gerçek olmadığı bakanlık tarafından tespit edilmiş demektir.

  1. 9.Madde C Bendi; Yabancı istihdam edilmesine ilişkin işverenin gerekçesi yeterli görülmeyen başvurular

Her yabancı çalışma izninde form üzerinde de yabancının TC vatandaşı yerine neden çalıştırıldığının bir gerekçesi yazılır. Bu gerekçenin makul sayılabilir bir sebebe dayandırılması gerekir. Aksi durumda C bendi gereği çalışma izni başvurusu ret edilir.

  1. 9.Madde Ç Bendi; Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan başvurular

Yabancılara yasak olan meslekler kanunlar ile belirtilmiştir ve bu meslekler için yabancı çalışma izni başvurusu yapılamaz. Yapılan başvurular ise Ç bendi gereği ret edilir.

  1. 9.Madde D Bendi; Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılar için yapılan başvurular

Yabancı çalışma izni başvurusu yapılan her bir görev tanımı için İşkur Meslekler Sözlüğü’nde minimum eğitim vb gibi asgari yeterlilik kriterleri belirtilmiştir.

Örneğin başvuru yapılan görev tanımı için asgari eğitim seviyesi ön lisans ise ve başvuru yapılan yabancı lise mezunu ise başvuru ret edilir.

  1. 9.Madde E Bendi; Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan başvurular

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü başvuruların değerlendirme kriterlerini açıkça belirtmiştir. Genel olarak kurumsal firmalarda ödenmiş sermaye, TC vatandaşı çalışan sayısı en önemli kriterlerdir.

100 bin TL ödenmiş sermaye ve her bir yabancı işçi için 5 tam zamanlı Türk vatandaşı çalışan kriteri muaf olan yabancılar hariç istisnasız sağlanmalıdır.

Ev hizmetlerinde ise evde çocuk olması, hasta veya engelli varsa rapor ile belgelenmesi ve aile bireylerinin yeterli gelire sahip oldukları ispat edilmelidir.

  1. 9.Madde F Bendi; 6458 sayılı Kanunun 7nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılar için yapılan başvurular

Türkiye’ye giriş yasağı olan, sınırdışı kararı alınmış olan veya hakkında benzeri adli işlem yapılmış yabancılar için yapılan başvurular F bendi gereği red edilir.

  1. 9.Madde G Bendi; Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar için yapılan başvurular
  2. 9.Madde Ğ Bendi; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular
  3. 9. Madde H bendi; Kanuni Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan başvurular

Yabancı çalışma izni başvuruları yapıldıktan sonra bakanlık tarafından talep edilen güncellemeler, eksik evrak yüklemeleri ve harç ödemeleri 30 gün içerisinde tamamlanmaz ise başvurular red edilir.