İkamet İzin Türleri Nelerdir?

Türkiye'de Göç İdaresi tarafından kaç çeşit ikamet izni düzenlenir? Kaç farklı oturma izni vardır ve bunlar nelerdir?

6458 ayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Göç İdaresi 6 farklı temel kategoride ikamet izni düzenlemektedir. Her bir ikamet izni kendi içerisinde farklı gruplara ayrılabilir;

 1. Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni kendi içerisinde 14 farklı gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir;

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar için ikamet izni

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Enerji Bakanlığı gibi resmi kurumlardan izin belgesi alarak yurtdışındaki Türk konsolosluğundan Bilimsel Araştırma Amaçlı vize alan yabancılar bu ikamet iznine başvuru yapabilirler

 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için ikamet izni

Türkiye'de en az 200 bin usd değerinde mülk edinen yabancılar, onalrın resmi eşleri ve 18 yaş altı çocukları bu ikamet iznine başvuru yapabilirler. 16 Mart 2023 öncesi 22 Nisan 2022 sonrası alanlar için bu limit büyük şehirlerde 75 bin usd küçük şehirlerde 50 bin usd olarak uygulanacak olup 22 Nisan 2022 öncesi alınan evlerde herhangi bir limit yoktur.

Türkiyeye turistik vize, vize muafiyet, veya e-vize ile gelen yabancılar da bu ikamet iznine başvurabilirler.

 • Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar için ikamet izni

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde kalması gerekiyorsa ikamet izni talep etmesi durumunda yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenecektir.

 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar için ikamet izni

Hizmet içi eğitim amaçlı verilecek olan ikamet izinleri eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki belgelere dayanarak program süresince verilebilmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim vb amaçlarla gelecek olan yabancılar için ikamet izni

İlgili kurumdan alınacak bilgi ve belge ile birlikte İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresi kadar verilir.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrenciler; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortasına başvurmalı ya da özel sağlık sigortası yaptırmalıdır.

 • Turizm amaçlı ikamet izni

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi beyanına uygun belgelere göre değerlendirilir. Aynıca gelirin yeterliliğini gösteren belge de dosyaya eklenmelidir.

 • Tevdavi amaçlı ikamet izni

Kamu veya özel hastaneden alınacak kabul belgesi ile başvuru yapılır. Hastalığın kamu sağlını tehdit eden türde bulaşıcı bir hastalık olmaması gerekir. Ayrıca kalınacak süre kadar yabancı sağlık sigortası talep edilir.

 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler için ikamet izni

Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre dikkate alınarak düzenlenir.

 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar için ikamet izni

3 yıl aile ikamet ile Türkiye'de kaldıktan sonra boşanan ve eşini kaybeden yabancılar bu ikamet iznine başvurabilir. Aile içi şiddet mağduru olanlar için 3 yıl şartı zorunlu değildir.

 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar için ikamet izni
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar
 • İstisnai vatandaşlık için yatırım tutarı için uygunluk belgesi alan yabancılar
 • KKTC vatandaşları

Aile İkamet İzni


Öğrenci İkamet İzni


Uzun Dönem İkamet İzni


İnsani İkamet İzni


İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni