Kısa Dönem ve Uzun Dönem İkamet İzni Arasındaki Fark Nedir

Kısa dönem ve uzun dönem ikamet izni ya da oturma izni arasında ne fark var? Yabancı uyruklular neden hatalı ikamet izni başvurusu yapıyorlar? Kim hangi ikamet izni türüne başvuru yapmalıdır?

Öncelikle bilmemiz gerekn kaç farklı ikamet izni olduğudur. İkamet izin türleri ve aralarındaki farkı öğrenmek için lütfen aşağıdaki yazımızı okuyunuz;

https://www.t4danismanlik.com/blog/ikamet-izin-turleri-nelerdir

Burada yabancıların en çok yaptığı hata 1 yıldan uzun ikamet iznine başvuranların yanlışlıkla uzun dönem ikamet iznini seçmeleri. Oysaki uzun dönem ikamet izni süresiz ikamet iznidir. 2 yıla kadar olan başvurularda kısa dönem seçilmelidir. Aile ikamet izni ise 3 yıla kadar alınabilir. Kısa dönemde maksimum süre 2 yıl, aile ikametinde ise 3 yıldır.

Gelelim uzun dönem ve kısa dönem ikamet izinlerine;

Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni aşağıdaki şartları sağlayan yabancılar verilen süresiz ikamet izni demektir. Başlangıç tarihi vardır ama sona erme tarihi yoktur ve kartın arkasında da geçerlilik tarihi süresiz olarak belirtilir.

 • Türkiye'de en az 8 yıldır Türkiye'de ikamet eden, son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olan, düzenli gelire sahip, geçerli sağlık sigortası veya sosyal güvenceye sahip yabancılar
 • Türk soylu olduğunu resmi evraklar ile belgeleyebilenler. Şu an için Kırım Türkleri (Tatar), Ahıska Türkleri ve Uygur Türkleri ağırlıklı olarak bu haktan faydalanmaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni Olanların Hakları

Uzun dönem ikamet izni sahipleri askerlik yapamaz, seçimlerde oy kullanamaz, muafiyet kapsamında araç ithal edemezler. Sosyal güvenlik sistemine dahil olabilirler. Çalışmak için bakanlıktan izin almak zorunluluğu vardır.

Uzun Dönem İkamet İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir

 • Yabancının adli bir suç işleyerek kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturması
 • Eğitim, sağlık ve askerlik benzeri zaruri durumlar haricinde Türkiye dışında 1 yıldan fazla kalması

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni 14 farklı kategoride düzenlenebilir.

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelenler (A)
 2. Türkiye’de taşınmaz satın alanlar (B)
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar (C)
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacak yabancılar (Ç)
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olanlar (D)
 6. Turizm amaçlı kalanlar (E)
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek kişiler (F)
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması zorunlu olanlar (G)
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen yabancılar (Ğ)
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar (H)
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj, kurslara katılacaklar (I)
 12. Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler (İ)
 13. istisnai vatandaşlık çin uygunluk belgesi olan yabancılar ve aileleri (eş ve 18 yaş altı çocukları kapsar) (J)
 14. KKTC vatandaşları (K)