Sabit Sermeye Yatırımı İle Vatandaşlık

Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık, yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmeleri, bu yatırımı en az üç yıl boyunca sürdürmeleri ve bu şartları sağladığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tespit edilmesi durumunda verilir.

Bu uygulama, 19 Eylül 2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı
Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 6 Ocak
2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile yasal hale getirilmiştir.

Sabit Sermaye İle Vatandaşlık İçin Gerekli Belgeler

 • Yatırım Bilgi Formu
 • Pasaport tercümesi
 • İmza beyannamesi
 • Vekaletname
 • Ticaret sicil gazetesi
 • YMM onaylı icmal tabosunu içeren özel rapor
 • Taahhütname

Sabit Sermaye İle Vatandaşlık Alma Koşulları

 • Tek ortak ise yabancının sermaye tutarı, ortak ise yabancının ortaklık oranına göre kendisine düşen sermaye tutarının en az 500 bin usd olmalıdır.
 • Yabancı gerçek kişi olmalılar.
 • 18 yaşını doldurmuş olmalılar.
 • Sabıka kaydı bulunmamalılar.
 • Türkiye'ye karşı bir suç işlememişler olmalılar.

Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygunluk belgesi düzenlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'na yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması süreci yaklaşık 4-12 ay sürmektedir.

Vatandaşlık İçin Sabit Sermaye Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kurulmuş olan bir şirkete ortak olunması veya şirketin satın alınması durumunda, ortaklık veya satın alma tarihinden sonraki yatırımlar dikkate alınır.
 • Sermaye tutarının döviz olarak bankalardan Türk Lirasına çevrilmiş olması ve sonra şirket sermayesine ilave edilmesi gerekmektedir.
 • Makine, teçhizat, demirbaşlar, şirket faaliyeti ile ilgisi belgelenebilen araç, arazi ve binalar sermayeye dahil edilebilir. Araçlara 3 yıl satılamaz şerhinin düşülmesi talep edilebilir.
 • Şirketin faaliyeti ile ilgisi olmayan gayrimenkul ve araçlar ile kiralık araçlar sermayeye dahil edilemez.
 • Uygunluk belgesinin düzenlenmesinin ardından yabancı payını devredemez, sermaye azaltmaya gidemez, raporda sunduğu duran varlıklarını satamaz.
 • Uygunluk belgesi başvurusnun ardından bakanlık tarafından firma yerinde incelenecektir.

Sabit Sermaye İle Vatandaşlık Başvuru Aşamaları

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na uygunluk belgesi için başvuru dosyasının hazırlanması
 2. Bakanlığa dosyanın teslimi
 3. Bakanlık tarafından firmanın yerinde tespiti
 4. Bakanlık tarafından uygunluk belgesi düzenlenmesi
 5. Yabancı yatırımcı ve talep etmesi halinde ailesi için özel şerhli ikamet izin başvurusu
 6. Vatandaşlık başvurusu

Sabit Sermaye Yatırımı ile Vatandaşlığın Avantajları

Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık, yabancı yatırımcılar için aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Türkiye'de yerleşik olma ve ikamet etme hakkı
 • Türkiye'de çalışma hakkı
 • Türkiye'de eğitim alma hakkı
 • Türkiye'de mal ve mülk edinme hakkı
 • Türkiye'de seçimlere katılma hakkı
 • Sabir sermaye olarak sayılan teçhizat, makine, üretim bantlarının zaten kullanılabiliyor olması

Sabit Sermaye Yatırımı ile Vatandaşlığın Dezavantajları

Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık, yabancı yatırımcılar için aşağıdaki dezavantajları da içermektedir:

 • Yatırımın en az 3 yıl boyunca sürdürülmesi zorunluluğu
 • Uygunluk belgesi almanın zorluğu ve süreci
 • Yatırımın miktarının yüksek olması

Vatandaşlık Hizmet Bedellerimiz

Çalışma İzni İle Vatandaşlık 3000 USD + KDV
Mülk Edinme İle 5 Yıl Sonu Vatandaşlık 3000 USD + KDV
Evlilik Yolu İle Vatandaşlık 1000 USD + KDV
Mülk Edinme ile İstisnai Vatandaşlık 5000 USD + KDV
Sabit Sermaye Yatırımı İle Vatandaşlık 6000 USD + KDV