Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancı çalışma izin başvurusu nereye yapılır? Çalışma izni başvurusu hangi kuruma yapılır? Yabancı çalışma izni için ilgili resmi kurum Çalışma Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüdür.

Yabancı çalışma izin başvurusu işveren sgk e-bildirge sahibinin veya yetkilendirme sahibinin e-imzası ile birlikte yapılmalıdır. Yurtiçi veya yurtdışı başvuru, ilk veya uzatma başvurusu, geçici koruma veya uluslararası koruma başvurusu olması fark etmez.

Yapılan başvurunun süresi, 1 yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık olması hatta süreli veya süresiz olması da başvuru yapılacak makamı etkilemez. Tüm başvurular Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne yapılır.

Burada tek fark yurtdışı başvurularda ilk önce yabancının bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'na ön başvuru yaparak referans numarası alma zorunluluğur.

Referans numarası alındıktan sonra e-bildirge sahibi ya da vekili e-imza ile yüne bakanlığa başvuruyu yapmaldır.

Kısaca burada ikamet izni olan ve olmayan yabancının başvuru yolları farklılık göstermekle beraber son başvuru makamı ve karar veren makam her zaman Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü olacaktır.