KEP Yerine Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Geldi

KEP Yerine Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Geldi

Şubat 2018 tarihinde Yabancı Çalışma İzinleri için zorunlu hale getirilen E-imza ve KEP ile başvuru yapılması uygulamasında KEP zorunlu olmaktan çıkarıldı. KEP yerine PTT tarafından temin edilecek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ya da diğer adıyla E-Tebligat Sistemi yürürlüğe girdi.

E-TEBLİGAT NEDİR?

Konu ile ilgili PTT tarafından yapılan bilgilendirme aynen şu şekilde.

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Çalışma izni başvurusu için henüz Ulusal E-Tebligat Sistemi (UETS) kullanmanın zorunluluğu yok ama yakınlarda yayınlanacak bir genelge ile kullanımı zorunlu hale gelecektir.

ULUSAL E-TEBLİGAT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR

1-Kullanıcı PTT tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar

2-Kullanıcı tarafından E-Tebligat iletisi hazırlanır ve gönderilir

3-Alıcıya ulaşan tebligat sistem tarafından alıcıya kısa mesaj ve e-mail olarak bildirilir

ULUSAL E-TEBLİGAT SİSTEMİ ÜCRETLERİ NELERDİR

UETS yani Ulusa Elektronik Tebligat Sistemi için 100 MB arşiv alanına kadar ücretsizdir. Üstelik geriye dönük 6 aya kadar eski tebligatlarınıza sistemden ulaşabiliyorsunuz. Daha yüksek saklama alanı için ise fiyatlar ayrıca belirlenecektir.

UETS KİMLER İÇİN ZORUNLU

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
  • 5018 sayılı kanunda belirtilen mahalli idareler
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kurumlar
  • Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları
  • Tüzel kişiliğe sahip özel hukuk kuruluşları
  • Noterler
  • Avukatlar
  • Arabulucu ve bilirkişiler
  • Yabancı çalışma izni başvurusu yapacak firma ve şahıslar

NOT: UETS için sadece PTT yetkilendirilmiş olup KEP adresi gibi farklı özel firmalardan temini söz konusu olmayacaktır. UETS üzerinden yapılan bildirimlere ait deliller 30 yıl süre ile PTT tarafından saklanacaktır. Bu sistem üzerinden yapılacak tebligatlarda gönderici, alıcı, içerik ve tarih üzerinde oynama yapılmasının imkanı yoktur.

Kaynak; http://www.etebligat.gov.tr/

Kategori