Yabancı Çalışma İzninin Devri

Yabancı çalışma izninin devri mümkün mü yani başka bir firma veya işverene devredilebilir mi? Çalışma izinin süresi henüz dolmamış ise evet devredilebilir. Yabancı çalışma izninin devri için dikkat edilmesi gereken üç husus vardır;

  • Çalışma izni hala aktif mi?

Yabancı çalışma iznini devredilebilmesi için aktif olması yani süresinin bitmemiş olması veya işverenin çalışma iznini iptal ettirmemiş olması gerekmektedir. Süresi dolmuş olan izinlerin uzatılması veya transferleri mümkün değildir.

Yeni bir çalışma izni için sistemden başvuru yapabilmek için;

  1. Aktif bir oturma izni (toplam süresi en az 6 ay)
  2. Aktif bir çalışma izni
  3. Veya konsolosluktan alınmış bir referans numarası gereklidir.

Çalışma iznini uzatmak veya transfer etmek için ise aktif bir çalışma izni olması gereklidir.

  • İşverenin onayı var mı?

Elinde çalışma izni olan bir yabancının farklı bir işverenin yanında izin alabilmesi için;

  1. Yeni işveren tarafından başvuru yapılması
  2. Eski işveren tarafından izni iptal edilmeden muvafakatname verilmesi gerekir.

Dolayısıyla işverenin haberi olmadan yabanı için farklı bir firma veya işveren tarafından yeni başvuru yapılabilir. Fakat bakanlık kesinlikle eski işverenin ıslak imzalı muvafakatnamesini isteyecektir. Yani güncel işverenin izni olmadan çalışma izninin transferi mümkün değildir.

  • Yabancının sigortası aktif mi?

Çalışma izninin devri sırasında, iznin aktif olmasının yanında işverenin sigortayı da iptal etmemiş olması gerekmektedir. Yani sosyal güvencesinin devam ediyor olması gerekir. Yabancının kendisinin yanından ayrılmasına izin veren ve başka bir işveren tarafından yapılan başvuru için muvafakatname veren, yani kısaca yabancı çalışma izni transferine onay veren işverenin yabancının sigortasını iptal ettirmemiş olması gerekir.

Çalışma izninin devri için yeni işveren ile yabancı arasında sözleşme imzalanmalı ve işveren veya vekili e-imza ile başvuru yapmalıdır. Başvuru makamı Çalışma Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüdür.

Yabancı çalışma izni sırasında e-imza kullanılması zorunludur. E-devlet üzerinden yapılan başvurular 2018 yılında sonlandırılmıştır. İster ev hizmetlerinde çocuk, hasta ya da yaşlı bakım elemanı olsun ister kurumsal firma çalışanı olsun farketmeksizin işverenin e-imza sahibi olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kesintisiz 3 yıllık çalışma süresini başka bir yerde tamamladı ise 3 yıllık başvuru yapılabilir. Aksi durumda 1 yıllık başvuru yapılmalıdır.