Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiye’de geçici koruma kapsamı altında bulunan yabancılar için yabancı çalışma izni başvurularında kolaylıuklar sağlanmıştır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu dahilinde mevsimlik tarım ve hayvancılık sektörü haricinde çalışacak olan koruma altındaki yabancılar için işverenler yabancı çalışma izni için başvuru yapabilir.

Mevsimlik tarım ve hayvancılıkta çalışacak olan geçici korumadaki yabancılar ise çalışma izni almak zorunda değildir. Onlar bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü’ne başvurarak muafiyet belgesi alması yeterlidir.

Geçici Koruma Altındakilerin Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

  • Yabancının kesinlikle geçici koruma kapsamına alınmış olması
  • En az 6 aydır geçici korumada olması
  • Geçici koruma kapsamına aldığı ilde çalışacak olması

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

  • Yabancının koruma kimlik no
  • İşveren dilekçe
  • İş sözleşmesi

Firma evrakları firmanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Tüm çalışma izin türleri için firmamızdan destek alabilirsiniz.

GÜNCELLEME: Koruma kapsamındaki yabancılar eğer işyeri sahibi olarak başvuru yapacak ise yeni uygulama ile birlikte onlarında e-imza ve kep adresi alması zorunlu hale getirilmiştir. Eğer firma sahibi değil de çalışan olacak ise firma sgk e-bildirge yetkilisinin e-imza ve kep adresi olması yeterlidir.

Firma sahibi koruma altındaki yabancılar izin değerlendirme kriterlerine tabi değildir. En az 6 aydır koruma altında olmaları ve bağlı oldukları ilde başvuru yapmaları yeterlidir. Firmanın şahıs işletmesi ya da limited şirket veya anonim şirket olmasının bir önemi yoktur. Ayrıca 100.000 TL ödenmiş sermaye ve en az beş Türk vatandaşı sigortalı çalışan şartı talep edilmemektedir.

Aynı koşullar firmalarda personel olarak çalışacak yabancılar içinde geçerlidir. Çalışacakları firmanın ödenmiş sermayesine veya çalışan sayısına bakılmayacaktır. Sadece başvuru yapılması ve onayın ardından talep edilen harcın yatırılması yeterlidir.

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzin Harçları

2019 yılı için ödenecek çalışma izin harcı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 283,20 TL olarak belirlenmiştir. (Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/calisma-iznine-dair-bilgiler/harcvebankabilgileri/)

Koruma altındaki yabancıların bağlı oldukları il haricinde çalışma izni almaları mümkün değildir. Aksi durumda yapılan başvurular bakanlık tarafından onaylanmamaktadır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.