Suriyeli Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Suriyeli çalışma izni başvuruları nasıl ve nereye yapılır? Suriyeler kayıtlı oldukları ilden farklı bir şehirde başvuru yapabilir mi? Suriye uyruklu yabancılar Türkiye’de büyük çoğunlukla geçici koruma kapsamında bulunur. Geçici koruma kayıtları ise Türkiye’de sadece belli illerde yapılmıştır.

2021 yılı sonu itibariyle Suriyeli çalışma izni sadece kayıtlı oldukları illerde verilmektedir. Suriye uyruklular için herhangi bir izin değerlendirme kriterine takılmadan başvuru yapılabilir.

Suriyeli Çalışma İzni Başvurusu

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için çalışma izni başvurusu işveren veya yetki verilen danışmanlık firması taradından yapılır. Başvuru e-imza kullanılarak bakanlığa dijital olarak imzalanarak gönderilir.

Başvuru sırasında e-imza kullanılması zorunludur. E-devlet üzerinden başvuruya başlanabilir fakat dosyanın dijital olarak imzalanması e-imza olmadan mümkün değildir.

Suriyeli Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Suriyeli çalışma izni başvurusu aşağıdaki şekilde adım adım yapılabilir;

  1. Yok ise firma sgk e-bildirge yetkilisi adına e-imza alınır
  2. E-imza kullanarak firmanın bakanlık sistemine kaydının yapılır
  3. Danışmanlık firmasına e-imza ile yetkilendirme yapılır
  4. Türkçe ve Arapça sözleşme hazırlanır
  5. Bakanlığa danışmanlık firması tarafından giriş yaparak evraklar, sözleşme ve fotoğraf yüklenir
  6. Bakanlıktan gelecek ön onayın ardından harçlar yatırılır
  7. Bakanlığın kesin onayı sonrası SGK girişi yapılır

Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Suriyeli işçi çalıştırma şartları bakanlık tarafından belirlenmektedir. Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları iller haricinde çalışmasına izin verilmez, iller arası geçişler ocak 2022’den itibaren kapatılmıştır.

Suriyeli işçi çalıştıracak şirket ya da işletmenin de sermaye vb sartları da sağlamasına gerek yoktur.

Yani herhangi bir koşul veya şarta takılmadan çalışma izni alınabilir. Firmanın adresi ile Suriye’linin geçici koruma adresinin aynı şehirde olması yeterlidir.

Suriyeli Çalışma İzni Gerekli Evraklar

Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklular izin değerlendirme kriterlerinden muaf oldukları için firma tarafından faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, kurumlar beyannamesi vb gibi herhangi bir belge veya evrak sunulmasına gerek yoktur. Fakat yine de aşağıdaki belge ve dökümanlar sisteme yüklenmelidir.

  • Karşılıklı imzalanmış Türkçe Arapça sözleşme
  • Pandemi taahhütamesi
  • Yabancının 1 biometrik fotoğrafı

Suriyeli Çalışma İzni Ücreti

Güncel çalışma izni harç ve vergiler için lütfen Çalışma İzni sayfamızı ziyaret ediniz.

Suriyeli İşçi Çalışma İzin Belgesi

Suriyeli işçi çalışma izin belgesi bakanlık tarafından işverenin adresine işveren adına gönderilir. Firma veya şahıs işletmesinin başvuru yapmasının ardından onaylanması durumunda bakanlık harç ödemelerini takep eder.

30 gün içerisinde bu harçların ödenmesi durumunda bakanlık tarafından kart düzenlenerek PTT yoluyla işverene ulaştırılır.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/sikca-sorulan-sorular/