Blog

Sabit Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı 2020

Sabit sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı 19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ile biraz daha kolaylaştırıldı. 500 bin dolar sabit sermaye (karşılığı Türk Lirası da olabilir) yatırımı yaptığını belgeleyen yabancı uyruklular Türk vatandaşlığı için başvuru hakkı kazanmaktadır.

Sabit sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı teklifi ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile verilir. Sabit sermaye yatırımının uygunluğu için ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

 

Sabit Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

 • Öncelikle sabit yatırımın yeterliliğini belgelemek gerekir, bunun için ise özel amaçlı rapor hazırlanır.
 • Ek belgeler ile birlikte bu rapor bakanlığa sunulur
 • Bakanlıktan uygunluk belgesi temin edilir
 • Uygunluk belgesi ile özel şartlı ikamet tezkeresi alınır
 • Vatandaşlık başvurusu yapılır

sabit yatırım türk vatandaşlığı

Sabit Sermaye Yatırımı Nedir Neleri Kapsar

Sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretime amaçlı kullanılacak olan arsa, makine, teçhizat ve bina gibi unsurları içerir. Bu unsurlar için yapılan harcamalar ise sabit sermaye yatırımı olarak değerlendirilebilir.

Sabit Sermaye Yatırımı Özel Şartları

 1. Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda; yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden orana karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Bu durumlarda başvuru sahibinden, satın alınan/ortak olunan şirketin piyasa değerinin tespitiyle ilgili yetkili kuruluşlardan şirket değerleme raporu istenebilir.
 2. Sabit sermaye yatırım tutarlarının tespit edilmesinde ilk yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
 3. İleriki yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 yıllık harcamalar dikkate alınacaktır.
 4. Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış ve yabancı yatırımcının şirkete ortaklı payı dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam ilave yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir
 5. Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan gerçek kişiler şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler.En ucuz yabancı sağlık sigortası
 6. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.
 7. Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık alan yabancıların ayrıca yabancı çalışma izni almasına gerek yoktur.
0

Yorum Ekle


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.