Türk Vatandaşlığı Başvuru Koşulları

Türk vatandaşlığı başvuru koşulları güncellendi. Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen kanun 19 Eylül 2018 tarihi itibariyle güncellenerek gerekli yatırım miktarları düşürüldü.

Güncellemeye göre;

 • Gayrimenkul alarak vatandaşlık başvurusu yapacakları için minimum tapu değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yğkseltildi (12/06/2022 tarihi itibariyle)
 • Banka mevduatıyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapacaklar için minimum tutar 3 milyon dolardan 500 bin dolara
 • Sabit sermaye yatırımı 3 milyon dolardan 500 bin dolara
 • İstihdam şartı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

En uygun gayrimenkul kampanyaları ve vatandaşlık başvuruları için tarafımıza ulaşabilirsiniz; +90 541 656 2737

Diğer yandan normal koşullar altında hakkederek Türk vatandaşlığı başvuru koşulları ise değişmeksizin devam etmektedir. Yani;

 • Son 5 yıl içinde tapu üzerinden ikamet izni almış ve minimum 4 yılını Türkiye’de geçirmiş olanlar
 • Son 5 yıl içinde çalışma izni almış ve minimum 4 yılını Türkiye’de geçirmiş olanlar
 • Son 3 yıldır TC vatandaşı ile evli bulunanlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak taleplerini iletebilirler.

Normal yoldan Türk vatandaşlığı başvuru koşulları ile ilgili genel olarak istenen evraklar değişiklik gösterebilmek ile beraber temelde aşağıdaki gibidir;

 • Göç İdaresi’nden alınan gün sayımı belgesi
 • Apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • Apostilli medeni hal belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • Pasaportun noter tasdikli tercümesi
 • Türkçe yeterlilik sınavına giriş
 • Hastaneden heyet raporu

İLGİLİ KARARNAME

Karar Sayısı: 106 Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. 18 Eylül 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın
(a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Dolan”, “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde,
(b) bendinde yer alan “1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde,
(c) bendinde yer alan “100”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla, “50”, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde,
(ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde,
(d) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Dolan”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde,
(e) bendi “En az 500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir. (8) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.”
MADDE 4– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. KAYNAK; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919-15.pdf

 

“Türk Vatandaşlığı Başvuru Koşulları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.