İstisnai Vatandaşlık Nedir Kimler Alabilir

İstisnai vatandaşlık nedir? Kimler istisnai vatandaşlık alabilir? Tüm bu sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz; Antalya vatandaşlık ofisimizden destek almak isteresiniz bize ulaşabilirsiniz; 0541 656 2737

İstisnai vatandaşlık Türkiye sınırları içerisinde yatırım türüne göre miktarı belrtilen oranlarda sermaye getiren veya istihdam yaratan yabancılara vatandaşlık için tanınan özel haktır. Aşağıda belirtilen miktar ve oranlarda sermaye getiren veya istihdam yaratan yabancılar başvuru yapabilmek için yine aşağıda belirtilen kurumlardan uygunluk belgesi alması durumunda başvuru yapabilir.

İstisnai Vatandaşlık İçin Gerekli Şartlar

Herbiri birbirinden bağımsız olarak aşağıdaki şartların en az birinin yerine getirilmesi yeterlidir;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilerek uygunluk belgesi düzenlenmesi

İstisnai Vatandaşlıktan Kimler Faydalanabilir?

Yukarıda belirtilen şarları sağlayan yabancılar ile onların resmi nikahlı eşleri ve 18 yaşın altındaki çocukları istisnai vatandaşlık hakkından faydalanabilir.

İstisnai Vatandaşlık İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Apostilli veya Türkiyedeki konsolosluktan alınma medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren apostilli veya Türkiyedeki konsolosluktan alınma doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Nikahtan önce doğmuş çocuk var ise annenin doğumdan 1 sene öncesinden doğuma kadar bekar olduğuna dair apostilii veya Türkiyedeki konsolosluktan alınma medeni hal belgesi ve apostilli veya Türkiyedeki konsolosluktan alınma babalık belgesi
 • Anne ve babanın apostilli veya Türkiyedeki konsolosluktan alınma sabıka kaydı.