Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı çalışma izin başvurusu iki farklı şekilde yapılır; Türkiye'de ikamet izni veya çalışma izni olanlar ile Türkiye'de ikamet veya çalışma izni olmayanlar ve yurtdışında bulunanlar için başvuru yolları ve metodları farklıdır.

İkamet İzni Olanlar İçin

Türkiye'de ikamet veya çalışma izni gibi yasal kalma hakkı olmayanlar ile zaten yurtdışında bulunlar için başvurular yurtdışından başlatılmaldır.

Öncelikle işveren ve çalışan arasında Belirli Süreli İş Sözleşmesi hazırlanmalı ve işveren yabancının bulunduğu ülkedeki konsolosluğa hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Bu belgeler ekinde şirket evrakları ile beraber bir dosya halinde yabancıya verilir veya gönderilir.

Yabancı uyruklu kendi ülkesindeki veya yasal kalma izni bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'na Türkiye’de çalışacağı şirketten verilen davetiye ve iş sözleşmesi ile birlikte ilk başvuruyu yapar ve kendisine e-calisma izni sistemi üzerinden yapılacak yabancı çalışma izni başvurusunda kullanılmak üzere referans numarası verilir.

Bu referans numarasını kullanan işveren veya temsilcisi 10 iş günü içerisinde yabancı çalışma izni başvurusunu tamamlayarak e-imzalı olarak Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü ’ne dijital ortamda e-imza ile başvuruyu yaparak dosyayı gönderir.

Çalışma izninin onaylanmasının ardından yabancı konsolosluğa giderek çalışma vizesi alarak Türkiye'ye giriş yapar.

İşveren yabancının ülkeye girişinden itibaren 30 gün içerisinde sigorta işlemlerini tamamlamış olmaldırı.


İkamet İzni Olmayanlar İçin

Türkiye’de alınmış en az 6 aylık (süresi bitmeden herhangi bir zaman başvuru yapılabilir) ikamet izni almış olan veya Türkiye'de başla bir firmada üzerinde çalışma izni bulunan yabancılar için başvuru yurt dışına çıkmadan başvuru işlemleri yapabilir.

E-çalışma izni sistemi üzerinden işveren veya yasal temsilcisi tarafından yapılacak evraklar ve başvuru e-imza ile dijital olarak bakanlığa gönderilir.

Başvuru sırasında ve sonrasında hiçbir evrak talep edilmediği sürece bakanlığa gönderilmeyecektir. Tüm evraklar taranarak e-imzalı şekilde sisteme online yüklenecektir.

Siz de T4 Yabancı Danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetlerden bizimle iletişime geçerek kolayca yararlanabilirsiniz.