Yabancı İçin Misafir Taahhütnamesi

Yabancı İçin Misafir Taahhütnamesi

Yabancı uyrukluların Türkiye'de ikamet izni alabilmeleri veya çalışma izni aldıktan sonra adreslerini kayıt ettirebilmeleri için adreslerini belgelemeleri gerekir. Yabancıların adreslerini aşağıda belrtilen şekillerde kayıt ettirebilirler.

  • Noter tasdikli kira sözleşmesi ve adlarına düzenlenmiş bir fatura ile
  • Misafir taahhütnamesi ve misafir edenin adına düzenlenmiş bir fatura ile
  • Yabancının kendisine ait evi var ise belediyeden numarataj belgesi, tapu kayıt belgesi ve adına düzenlenmiş bir fatura ile

Bu yazımızda misafir taahhütnamesinin detaylarını sizinle paylaşacağız. Misafir eden kişi ikamet izni veya çalışma izni olan bir yabancı veya Türk vatandaşı olabilir.

Size sağladığımız ücretsiz bilgilendirmelerden faydalanmak ve bize destek olmak için lütfen bize Google’da yıldız verin; https://g.page/t4danismanlik/review?gm

Ayrıca misafir edecek kişinin ev sahibi olması zorunlu değildir. Kaldığı evde kiracı olabilir veya ailesi ile birlikte yaşıyor olabilir. Resmi kayıtlı adresinin taahhütnamede yazan adresle uyuşması yeterlidir.

Misafir Taahhütnamesi Örneği

Aşağıda yazılı olan taahhütname noter tarafından hazırlanmalı ve misafir edecek kişi veya kişilerce imzalanmalıdır.

ÖRNEK TAAHHÜTNAME
Halen ……………………………………………………………………………………adresimde misafirim
olarak bulunan ……………………….. Uyruklu, ……………………. doğum tarihli,…………………………
Pasaport numaralı,………………………………………………… isimli kişinin, Türkiye'de kaldığı süre
boyunca barınma, yeme, içme, sağlık, yol ve benzeri kişisel tüm giderlerini karşılayacağımı,
bu sorumluluğun tarafıma ait olacağını, gelirimin ve maddi durumumun buna uygun
olduğunu, vize veya ikamet bitim tarihinde kendisinin yurt dışına çıkışını temin edeceğimi
kabul, beyan ve taahhüt ederim…

Taahhütnameyi veren kişi eğer yabancı ise pasaport ve ikamet izni veya çalışma izni kopyasını, adına düzenlenmiş bir faturayı da taahhütnameye ek olarak Göç İdaresi'ne sunmalıdır.

Size sağladığımız ücretsiz bilgilendirmelerden faydalanmak ve bize destek olmak için lütfen bize Google’da yıldız verin; https://g.page/t4danismanlik/review?gm

Eğer misafir eden Türk vatandaşı ise ayrıca aşağıdaki belgeler de gereklidir;

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Sabıka kaydı
  • Yerleşim yeri belgesi
  • Gelir belgesi
  • Kimlik fotokopisi
  • Adına düzenlenmiş bir fatura

NOT: Misafir edecek kişi evli ise taahhütnameyi eşiyle birlikte vermelidir. Resmi kayıtta evli gözükenler eşlerinden bağımsız yabancı uyruklu bir şahsı misafir edemezler.

Yabancı ayrıca ikamet izni randevusuna gitmeden önce yabancı sağlık sigortasını da hazır etmelidir.