Türkiye’de Doğan Çocuklar TC Vatandaşı Olabilir mi?

Türkiye’de doğan çocukların TC Vatandaşı olup olamayacakları anne veya babasının durumuna bağlıdır. Türkiye’de doğan çocuğun TC vatandaşı olabilmesi için anne veya babadan herhangi birisinin TC vatandaşı olması gerekmektedir. TC vatandaşlığı doğum esasına göre değil soy esasına göre kazanılır.

Yani hem annesi hem babası yabancı olan çocuğun Türkiye’de doğması ona TC vatandaşlığı kazandırmaz.

AİLE BAĞINA GÖRE VATANDAŞLIK

Aile ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı anne veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Yani anne veya baba TC vatandaşı ise TC vatandaşı olabilir.

Ailebağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; anne veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasında herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

YURTDIŞINDA DOĞAN VE 18 YAŞINI TAMAMLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN VATANDAŞLIK

Yurtdışında doğmuş ve 18 yaşını doldurmuş ama doğumu Türk makamlarına bildirilmemiş olanlar için aile kütüğüne kayıt ve vatandaşlık hakkı kazanmaları için başvuru yapmaları gerekir. 5901 sayılı kanunun 7.maddesine göre;

  1. Türkiye içinde veya Türkiye dışında TC vatandaşı anne ve babadan aile birliği içinde doğan (yani arada resmi nikahın olduğu durumlarda) çocuk TC vatandaşıdır
  2. Anne Türk vatandaşı ama baba yabancı ve arada resmi nikah yok olsa bile doğan çocuk Türk vatandaşıdır
  3. Baba Türk vatandaşı ama anne yabancı ve arada resmi nikah yok ise soy bağı kurulması durumunda (babalık davası veya tanıma) çocuk Türk vatandaşlığı kazanabilir.