Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır Kimler Alabilir?

Öğrenci ikamet izni, oturma veya oturum izni öğretim süresi kadar alınabilir. Öğrenci ikamet izni adından dolayı genelde yanlış anlaşılır. İlkokul, ortaokul veya lise öğrencilerinin de öğrenci ikamet izni alabileceği yönünde bir düşünce vardır fakat bu kısmen hatalıdır.

Öğrenci ikamet izni, oturum veya oturma izni almak için öncelikle olarak aşağıdaki belgeler ve bilgiler gereklidir;

  • Online randevu formu
  • Adres belgesi (kira sözleşmesi, misafir taahhütnamesi, yurt kayıt belgesi vb)
  • Okul kayıt veya öğrenci belgesi
  • Genel sağlık sigortası provizyon belgesi veya yabancı sağlık sigortası
  • 18 yaşının altında olanlar için ebeveynlerden muvafakatname

Ayrıca yüksek öğretim kurumunda okuyanlar için başvuru evrakları randevu gününü beklemeden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilmelidir. Konu hakkında Göç İdaresi tarafından yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

ÖĞRENCİ İKAMET İZİNLERİ HAKKINDA

29 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren YÖK Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan protokole istinaden; öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yükseköğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin, öğrenci ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra ikamet izni öğrenci kayıt formuyla birlikte formda belirtilen belgeleri randevu tarihini beklemeksizin
en kısa süre içerisinde kayıtlı oldukları üniversitenin ilgili birimine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenci Ofisine) teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci İkamet İznini Kimler Alabilir?

Öğrenci ikamet iznini alabilecek yabancıların kriteleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38 ve 41. maddelleri ile belirtilmiştir;

  • Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
  • TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) öğrencileri
  • DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi) öğrencileri
  • Aile ikameti bulunmayan ama Türk vatandaşı ile aile bağı olan ilk ve orta öğretim öğrencileri

Öğrenci İkamet İzninde Okul veya Bölüm Değişikliği

Aynı şehirde kalmak süretiyle okul veya bölüm değiştirenler sadece Göç İdaresine bilgi vererek okul ve adres bilgilerini güncelleterek ikamet iznine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Farklı şehirdeki bir okula geçenler ise gittikleri şehirdeki Göç İdaresi'ne sıfırdan yeni başvuru yaomak zorundadır.

Öğrenci İkamet İzni Olanlar Çalışabilir mi?

Türkiye'de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Çalışma Bakanlığı'ndan yabancı çalışma izni alarak (işveren tarafından alınmalıdır) çalışabilirler. Fakat önlisans ve lisans öğrenciler 2.sınıftan itibaren çalışma iznine başvuru yapabilir.