Yabancı Doktor Çalışma İzni Nasıl Alınır

Her meslekde olduğu gibi yabancı doktor çalışma izni, şartları uygun ise  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan başvuru yapılarak çalışma izni alınması gerekiyor.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Alma Şartları

Yabancı doktor çalışma izni başvurularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alınması gerekmektedir. Türkiye üniversitelerinden mezun olmayan doktorlardan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi istenmektedir.

Yabancı uyruklu doktor çalışma izni nasıl alınır

Yabancı Doktorlar Türkiye’de özel hastanelerde ve kliniklerde çalışabilmekteler. Ama öncelike yabancı doktor çalışma izni başvurusunda bulunmak için gerekli şartlar nelerdir incelemek ve başvuruyu bu şartlara uygun hale getirmek gerekir?

Öncelikle yabancı uyruklu doktorların Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin başvurusunda istenilen belgeler Türkiye üniversitelerinden mezun olan hekimler ile yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan hekimler açısından farklılık göstermektedir.

Yabancı Uyruklu Doktor Ön İzin Belgesi

Ön izin başvuru evrakları Türkiye’den mezun olan yabancı doktor ile yurtdışından mezun olan yabancı doktor için farklıdır;

Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olan Yabancı Doktor Ön İzin Belgesi

 1. Pasaportun türkçe tercümesi
 2. İkamet tezkere fotokopisi
 3. İkamet (yerleşim yeri ) belgesi
 4. Yabancının diplomasının fotokopisi
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 6. Ön İzin Belgesini talep eden mesul müdür dilekçesi
 7. Yabancı uyruklu doktor tarafından yazılan başvuru dilekçesi
 8. Sağlık kurumu ile yabancı arasında imzalanan hizmet sözleşmesi

Yurtdışından Mezun Yabancı Doktor İçin Ön İzin Belgesi

 1. Yukarıdaki evraklara ek olarak;
 2. Denklik belgesi
 3. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi
 4. Yabancnın ülkesinin Sağlık Bakanlığı veya dış temsilciklerinden alınan mesleği yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin yazı

Yabancı Doktor Çalıştırma Şartları

Her ne kadar sağlık sektöründe onaylay Sağlık Bakanlığı tarafından verilse de, çalışanın yabancı uyruklu olması duırumunda Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kesin onay makamıdır. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği ön onay yabancı uyruklu doktor çalıştırmak için yeterli değildir.

Yabancı uyruklu doktor çalıştırma sartlarını özetlemek gerekirse;

 • Sağlık Bakanlığından ön onay
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden izin
 • Türkiye Üniversitelerinden mezun olmayan yabancı doktorlar için denklik belgesi. Tıp Fakültesi diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, uzmanlık belgelerinin denkliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir;
 • Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olmayan yabancı hekimlerden Türkçe yeterlilik belgesi. En az B düzeyindeki Dil Belgesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nden (TÖMER) alınabilir;
 • Türkiye’de ilk defa mesleğini icra edecek olan yabancı hekimden geldiği ülkede kanunen mesleğini icra etmekte engel halinin bulunmadığını gösterir belge. Ancak bu belge başvuru tarihinden önceki yıl içinde Türkiye’den mezun olan, son 5 yıldır kesintisiz Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulardan ve ülkesindeki savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü hal sebebi ile Türkiye’ye sığınanlardan istenmemektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzninde Gerekli Belgeler

Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alan firma yabancı doktor çalışma izni alabilmek aşağıdaki gerekli belgeleri temin etmelidir.

 • Noter tasdikli diploma tercümesi
 • Yurtdışından mezun doktorlar için denklik belgesi
 • Yurtdışı mezın yabancı doktordan Türkçe yeterlilik belgesi
 • Türkiye’de ilk defa çalışacak olan yabancı doktordan geldikleri ülkenin yetkili makamından alınan mesleğini yapmakta engel halinin bulunmadığına dair belge;
  • Bu belge Türkiye’den üniversite mezuniyetinden sonra 1 yıl içinde başvuranlardan,
  • Başvuru tarihinde geri yönelik olarak 5 yıldan beri kesintisiz Türkiye’de ikamet edenlerden bu belge istenmemektedir
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Firmanın faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Son yıla ait kurumlar beyannamesi
 • Son aya ait sgk hizmet listesi
 • Sağlık kurumu ruhsatı

Yabancı çalışma izinleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve ikamet izni yerine de geçer.

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.