Yabancı İşçi Çalıştırma

Yabancı işçi çalıştırma şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile belirlenmiştir. Mavi kartı olmayan her yabancı işçinin, sgk girişi yapılmadan önce işveren tarafından izni alınmış olmalıdır.

Türkiye’de oturma izni bulunan yabancıların doğrudan SGK girişlerinin yapılarak çalıştırılması mümkün değildir. İkamet izni olsun olmasın farketmeksizin çalışma izni olmayan yabancının çalıştırılması cezaya tabidir. SGK girişinin yapılmış olması herhangi bir af veya indirim sağlamaz.

yabancı işçi çalıştırma şartları

Çalışma izni başvurusu yapacak firmanın yabancı işçi çalıştırma koşullarını yerine getirdiğinden emin olması gerekir. Koşulları yerine getirmeden başvuru yapan firmaların başvuruları koşulsuz ret edilir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

Yabancı işçi çalıştırmayı üç farklı kategori altında anlatmakta fayda var. Yabancı işçi ev hizmetlerinde (çocuk bakıcı veya hasta bakıcı) çalıştırılabildiği gibi kurumsal firmalarda da çalıştırılabilir. Ayrıca yabancı uyruklu kendi işyerini kurarak da çalışma izni alabilir.

Ev Hizmetlerinde Yabancı İşçi Çalıştırma

Ev hizmetlerinde yabancılar iki farklı hizmet için çalıştırılabilir. Çocuk bakıcısı veya hasta bakıcı olarak. Türkiye’de artan işsizlik sebebi ile günlük işler için hizmetçi veya temizlikçi olarak çalışma izni yabancılar için artık verilmemektedir.

Hatta hasta raporu olmadığı durumlarda sadece yaşlı bakım elemanı olarak bile izin çok zor çıkmaktadır. Fakat hasta ve yaşlı bakım elemanı için ile çocuk bakıcısı için hrhangi bir problem an itibari ile yoktur.

  • Evde Çocuk Bakım İçin Yabancı İşçi Çalıştırma

Evde 13 yaşından küçük çocuğu olduğunu ve yeterli düzeyde gelire sahip olduğunu belgeleyebilen herkes çocuk bakıcısı olarak yabancı işçi çalıştırabilir. Bunun için vukuatlı nüfus kayıt örneği ve gelir belgesinin kimlik veya sözleşme ekinde bakanlığa sunulması yeterlidir.

  • Evde Hasta ve Yaşlı Bakım İçin Yabancı Çalıştırma

Doktor raporu ile belgelenebilen herhangi bir rahatsızlığı veya engeli olan şahıs veya onun birinci dereceden akrabası (Anne, baba, çocuk veya eş) yaşlı ve hasta bakım elemanı olarak bir yabancı için çalışma izni alabilir.

Kurumsal Firmalarda Yabancı İşçi Çalıştırma

Kurumsal firmalarda yabancı çalıştırmak için ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ödenmiş sermayesi 100 bin Türk Lirasının altında altında olan ve en az 5 adet Türk çalışanı olmayan firmaların yabancı çalıştırmasına bazı istisnalar hariç izin verilmemektedir.

Ödenmiş sermaye şartının yerine getirilip getirilmediği son yıla ait kurumlar beyannamesi ekindeki bilançodan ya da yeminli mali müşavir onaylı geçici bilançodan kontrol edilir.

Türk çalışan sayısı için son aya ait SGK hizmet listesi dikkate alınmaktadır.

İstisnalar ise aşağıdaki listede verilmiştir;

  • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
  • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
  • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
  • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
  • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
  • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Yabancı çalıştırma şartları sağlanmadan yapılacak başvuruların onaylanması mümkün değildir. Bu yüzden başvuru dosyalarının önceden kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Aksi durumlarda yaşanması muhtemel sıkıntılar sadece maddi ve zaman kaybı ile sınırlı değildir.

Yabancı çalışma izni başvurusu yapıldıktan sonra ikamet izni biten yabancıların çalışma izni başvuruları da ret olursa ülkeden çıkış yapmaları gerekir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.