Blog

Yurtdışı Çalışma İzin Başvurularında Harç İçin Yeni Uygulama

Yurtdışı çalışma izni başvuruların başvuru ve onay sonrası izin harçları konsolosluk veznelerine yabancılar çalışacak olan yabancılar tarafından yatırılmaktaydı. Oysaki yabancı çalışma izinleri çalışanlardan daha çok işverenin sorumluluğu altında olmalıdır ve masraflar işveren tarafından karşılanmaldır.

Diğer taraftan her konsolosluğu harç bedelinin farklı olması, bazı konsoloslukların bir kısmını başvuru sırasında alması, yabancının izninin onaylanmadan ülkeye girmiş olması gibi bir çok karışıklık oluşmaktaydı.

Sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü genel Müdürlüğü soruna çözüm olabilecek yeni uygulamayı devreye soktu. 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren yurtdışı yabancı çalışma izni başvuruların harcı da aynı yurtiçi çalışma izni başvuruları gibi onay sonrası Türkiye’den vergi daireleri veya anlaşmalalı bankalara (Ziraatbank, Vakıfbank ve İşbankası) yatırılacak.

Yurtdışı Çalışma İzni Harç YatırmaYurtdışı izin başvurusu harç takibini e-izin başvuru uygulamasında başvuru işlemleri sekmesinin altında harç takip butonun hemen altında görebilirsiniz.Yatırmanız gereken harç miktarı ve vergi dairesinin hesap kodlarına başvurunuz onaylandığı takdirde buradan görebilirsiniz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir; Kaynak; Yurtdışı Çalışma İzni Harç Takip Duyuru

YURTDIŞINDAN YAPILAN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN ÇALIŞMA İZİNLERİNE AİT ÇALIŞMA İZNİ HARCI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN 17.06.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YURT İÇİNDEN TAHSİL EDİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında talebin olumlu değerlendirilmesi halinde ödenmesi gereken çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili yabancı tarafından çalışma vizesi başvurusunda bulunulan konsolosluğumuza ödenmektedir.

Bu süreçte Bakanlığımız nezdinde ve T.C. dış temsilciliklerinde karşılaşılan muhtelif sorunların ortadan kaldırılmasını teminen yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi harç ve değerli kağıt bedelinin yurtiçinden alınması kararlaştırılmış ve E-izin sisteminde gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Bu itibarla yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında, talebi uygun bulunan yabancılar adına tahsil edilecek çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli 17.06.2019 tarihinden itibaren aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek çalışma izni başvurusunu yapan işverenliklere elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 

Önemle duyurulur.

Bizce çok önceden beri yapılması gereken bu uygulamanın geçte olsa başlamış olması bir çok sorunu ortadan kaldıracak gibi gözükmektedir. Darısı e-imza problemi yaşayan ev hizmetleri sektörü başvurularında. Hasta, yaşlı ve engelli insanların e-imza almaları, e-imza aktivasyonu yapmaları ve e-imzayı kullanarak sisteme giriş yapmaya çalışmaları özellikle anadolu kentleri ile küçük ilçe ve kasabalarda büyük problem yaşatmakta.

0

Yorum Ekle


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.