Blog Sayfa 2

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı çalışma izni başvurusu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün e-izin otomasyon sistemi üzerinden dijital olarak e-imza ile birlikte yapılır.

Yabancı Çalışma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Yabancı çalışma izni ücreti, yabancı uyruklu kişinin uyruğuna ve çalışma süresine göre değişmektedir. 2024 yılı itibariyle, yabancı çalışma izni ücreti aşağıdaki şekildedir:

Yabancı Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Yabancı çalışma izni şartları başvuru yapılacak firma ve yabancının durumuna göre, yabancının yükleneceği göreve göre değişiklik gösterir.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı çalışma izin başvurusu iki farklı şekilde yapılır; Türkiye'de ikamet izni veya çalışma izni olanlar ile Türkiye'de ikamet veya çalışma izni olmayanlar ve yurtdışında bulunanlar için başvuru yolları ve metodları farklıdır.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancı çalışma izin başvurusu nereye yapılır? Çalışma izni başvurusu hangi kuruma yapılır? Yabancı çalışma izni için ilgili resmi kurum Çalışma Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüdür.

Sabit Sermeye Yatırımı İle Vatandaşlık

Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık, yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmeleri, bu yatırımı en az üç yıl boyunca sürdürmeleri ve bu şartları sağladığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tespit edilmesi durumunda verilir.